Abdi İbrahim, 5. Sürdürülebilirlik Raporu’nu YayınladıAbdi İbrahim, “Geçmişten Geleceğe İyileştirme Yolculuğu” başlıklı 5. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayarak 2019-2020 yıllarına ait kurumsal, çevresel, sosyal ve yönetsel çalışmalarını ve performansını şeffaf bir şekilde kamuoyunun dikkatine sundu. 2019-2020 dönemini kapsayan Abdi İbrahim’in 5. Sürdürülebilirlik Raporu, Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Reporting Initiative-GRI) SKA Haritalama Hizmetinden (SDG Mapping Service) geçen Türkiye’nin ilk kurumsal sürdürülebilirlik raporu olma özelliğini taşıyor.

Rapor aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) 11. İlerleme Bildirimi; Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) İlerleme Bildirimi ve UNGC CEO Water Mandate kapsamındaki ilerlemeyi de içeriyor. Abdi İbrahim’in genel merkezi, Türkiye’deki üretim tesisleri ve saha iş birimlerini kapsayan kalitatif ve kantitatif verilerin yer aldığı raporda, şirketin iç ve dış paydaşlarıyla gerçekleştirdiği sistematik ve kapsamlı projeler ve hedeflerle ilgili detaylı bilgiler bulunuyor. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar sonucu Abdi İbrahim hem şirket merkezinde hem de üretim kompleksinde %100 yenilenebilir enerji kullanarak elektrik tüketiminden kaynaklı “Kapsam 2” emisyonlarını sıfıra indirdi. Tüm faaliyetlerinde ise karbon ayak izinde sadece bir yılda yüzde 53 oranında azalttı.


“Sürdürülebilirlik stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor”

5. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, şunları söyledi: “Abdi İbrahim olarak stratejik önceliklerimiz arasında yer alan ve yönetim kurulu seviyesinde takip edilen ‘HEAL2030’ sürdürülebilirlik stratejimizi, ESG (Environmental, Social, Governance/Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel) bakış açısıyla adım adım hayata geçiriyoruz. Bu sayede, şirketimizin performansını sadece pozitif finansal sonuçlarla değil, bunun yanında toplum ve çevre için yarattığımız pozitif etkileri de dikkate alarak ölçme şansına sahip oluyoruz. Bu kapsamda, genel anlamda iklim değişikliği nedeniyle felaketlerin yaşandığı 2019 ve 2020 yıllarında sürdürülebilirlik çalışmalarımız çerçevesinde yine tüm şirketlere ilham olacak iddialı hamleler gerçekleştirmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu anlayışla tüm paydaşlarımız için pozitif etki yaratabileceğimiz şekilde ekonomik, sosyal ve çevresel değerlerin kesişim kümesinde faaliyet göstermeye, toplum ve çevre için iyi olanın peşinden koşmaya, dünya için fark ve fayda yaratmak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz.”


“Hedefimiz 2030’da karbon nötr şirket olmak”

Son dönemde tüm dünyada başlayan ve hedefi karbonsuz ekonomiye geçiş olan yeşil dönüşümün geleceğimiz için çok önemli bir süreç olduğunu dile getiren Bülbül, dünyanın ve insanlığın geleceği için çözümün bir parçası olan Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik adımları ve çalışmalarıyla bu dönüşümün içinde kalmak adına çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Bülbül, Abdi İbrahim’in karbon nötr hedefine doğru attığı adımları şöyle özetledi: “Önümüzdeki dönemde tüketici tercihlerinde yaşanan kesin değişimin de etkisiyle global olarak bütün endüstrilerde şirketler arası rekabetin temeli karbonsuz ekonomi üzerine kurulacak. Bir taraftan Avrupa Yeşil Mutabakatı (The European Green Deal) çerçevesinde gelebilecek sınırda karbon vergisi ve Avrupa ile ticaretimizi temelden etkileyebilecek nitelikte olan ‘sürdürülebilir ürün’ konsepti, bir taraftan da COP26 ile rule book’u tamamlanan Paris Anlaşması’nın yol açacağı önemli değişiklerin hem şirketlerin hem de biz tüketicilerin davranışlarında önemli değişikliklere neden olacak. Bu bağlamda, Abdi İbrahim olarak proaktif biçimde bu dönüşüm sürecine hazır olmak ve hepsinden önemlisi geleceği iyileştirmek için tüm iş süreçlerimizde iyileştirmeler yapmaya ve HEAL2030 stratejimizi ana işimizin merkezine entegre etmeye devam ediyoruz. Hedefimiz 2030 yılına kadar karbon ayak izini sıfıra indirerek, karbon nötr bir ilaç şirket olmak. Bu kapsamda şirketimizin karbon ayak izini azaltacak ve endüstrimizin lineer yapısını kısmen de olsa döngüsele çevirebilecek projeleri hayata geçirebilmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.”


Verimli ve başarılı geçen iki yılın ardından

Hem Türkiye’de hem uluslararası pazarlarda üretim, yatırım ve istihdamın yanı sıra sürdürülebilirlik konularında önemli adımlar atan Abdi İbrahim, 2019 ve 2020 yıllarındaki önemli hamlelerinden bazıları şöyle:

· Avrupalı bir ilaç şirketinin yönetiminde söz sahibi olan ilk Türk ilaç şirketi

· CEO Water Mandate Bildirisi’ni imzalayan ilk Türk ilaç şirketi

· SBTi’yi imzalayan ilk Türk ilaç şirketi

· CDP’de ilk raporlama senesinde küresel seviyede genel ortalamanın üzerinde bir başarı

· Recover Better bildirisini imzalayan ilk Türk şirket

· İlaç sektöründe yenilenebilir enerji kullanmaya başlayan ilk şirket

· İki yılda 40’ın üzerinde ödül


Abdi İbrahim’in 5. Sürdürülebilirlik Raporu’na https://www.abdiibrahim.com.tr/surdurulebilirlik/raporlarimiz linkinden ulaşabilirsiniz.


KATEGORİLER
SON EKLENENLER
Search By Tags