Türkiye’de Yılın İlk Yarısında Gerçekleşen Medya Yatırımı 4,3 milyar TL


Türkiye’de 2019 yılının ilk 6 aylık verilerine göre toplam medya yatırımı 4,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör derneklerinin bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte işbirliğiyle hazırladığı Medya ve Reklam Yatırımları Raporu bu yıl, gelişen teknoloji ve güncel sektör dinamiklerine en uygun hale getirmek adına yeni bir metodoloji ile hazırlandı. Reklamcılar Derneği, Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB TR), Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA), yıllardır kendi mecraları özelinde kendi metodolojileri ile hazırlayarak açıkladığı veriler bu yıl ilk kez bir araya getirildi.

Dernekler güçlerini sektörün geleceği için birleştirdi

Bu yıl Türkiye pazarlama iletişimi dünyası için çok önemli bir adım atarak, tüm sektör derneklerinin el ele verdiği ve sektörün gelişimi adına derneklerin birbiriyle yakından çalıştığı yeni bir döneme girdiklerini belirten Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler, yeni metodoloji ile ilgili şöyle konuştu: “Tüm sektör derneklerimizin yıllardır kendi mecraları özelinde kendi metodolojileri ile yayınladıkları Türkiye Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları verileri her yıl merakla bekleniyor ve kabul görüyor. Bu yıl sektör dernekleri olarak güçlerimizi birleştirdik ve 2019 yılı itibariyle, medya yatırımlarını tüm sektör derneklerinin ortak çalışmasıyla açıklamaya karar verdik”. Sektör büyüklüğünün sağlıklı bir şekilde raporlanmasının, sektörün gelişimi açısından büyük önem arz ettiğini dile getiren İkiler, “İletişim dünyasındaki değişim ve gelişimin ortaya konması ve reklam yatırımlarının verimli bir şekilde yönlendirilmesi bakımından ölçümleme, en kritik noktalardan biri. Türkiye Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’nu hazırlarken doğru ve verimli ölçümleme ve raporlama için çalıştık. Büyüme kadar daralmanın görüldüğü yıllarda da aynı açıklık ve kararlılıkla veri paylaşmayı sürdürdük ve sürdüreceğiz. Kurumsallaşmak, Türkiye pazarlama sektörü olarak birbirimize sonsuz desteğimizi ve işbirliğimizi göstermek en büyük gayelerimizden. Sektörümüzün geleceğine birlikte yön veriyoruz. Hedefimiz sektörü sağlıklı şekilde büyütmek” diye konuştu.

Televizyon %48,1 pazar payı ile liderliğini korudu

Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2019 ilk 6 Ay Raporu’na göre medya yatırımları 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılının aynı dönemine göre %3,8 düşerek 4.327 milyon TL olarak gerçekleşti. Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklamveren hizmet bedellerini içeren ve toplam yatırımların %25’ini oluşturan reklam yatırımları ise 1.080 milyon TL oldu. Toplam medya ve reklam yatırımları ilk altı ayda 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Medya yatırımlarında en büyük payı yılın ilk yarısında da %48,1 ile bir kez daha televizyon kuruluşları aldı. Televizyonu %31,0 ile dijital mecralar takip etti. Üçüncü sırada %9,1 ile açık hava yer aldı. Yılın ilk altı ayında en büyük düşüş basın yatırımlarında yaşandı. Basın yatırımları %30,9 düşerek % 6,8 pazar payı ile dördüncü sıradaki yerini korudu. 2019 yılının ilk yarısında televizyonlara yapılan medya yatırımı 2.083 milyon TL olarak gerçekleşirken, dijital mecralara 1.343 milyon TL’lik yatırım yapıldı.

2019 yılının ilk altı ayında medya yatırımları arasında dijital mecralara yapılan yatırımlar önemli ölçüde arttı. Dijital mecralara yapılan yatırım 2018 yılının aynı dönemine göre %10,8 arttı. Medya yatırımları arasında en fazla paya sahip olan TV yatırımları ise %7 azaldı. Açıkhava yatırımları %1,8 düşüşle 395 milyon TL, basın yatırımları yüzde 30,9 düşüşle 294 milyon TL, radyo yatırımları %5.1 düşerek 157 milyon TL olarak gerçekleşti. Sinema yatırımları söz konusu dönemde %8,2 arttı ve 55 milyon TL oldu. Radyonun toplam medya yatırımlarındaki payı %3,6 olurken sinemanın payı %1,3’te kaldı.

2018 yılının aynı dönemine göre en fazla artışın yaşandığı dijital mecralarda toplam 1.343 milyon TL’lik yatırım içinde en fazla payı 773 milyon TL ile display aldı. Display’deki artış yüzde 10 olarak gerçekleşirken bu alanda gösterim/tıklama bazlı mecraların payı yüzde 68, videoların yüzde 24, native’in payı yüzde 8 olarak gerçekleşti. Dijital mecra yatırımlarında display’i yüzde 12 artışla arama motoru, yüzde 8 artış ile ilanlar izledi. Bu yatırımların yüzde 18,5’ini sosyal medya, yüzde 59,5’ini mobil platform %67,7’sini programatik yatırımlar oluşturdu. Öte yandan ilk yarıda 395 milyon TL olarak gerçekleşen açıkhava medya yatırımlarının 45 milyon TL’sini %59 artışla dijital açıkhava, 59 milyon TL’sini yüzde 14 düşüşle büyük alan ve 291 milyon TL’sini %5 düşüşle reklam üniteleri yatırımları oluşturdu.

KATEGORİLER
SON EKLENENLER
Search By Tags