Faaliyetlerinde Sürdürülebilirliğe Odaklanan Anadolu Grubu “Anadolu’dan Yarınlara” Diyor


Yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliğe odaklanan Anadolu Grubu, grup şirketlerinin hayata geçirdiği proje ve uygulamaların Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkisini ortaya koyan Anadolu’dan Yarınlara Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Uyumluluk Raporu’nu yayınladı. Raporda, Anadolu Grubu’nun sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği proje ve uygulamalar, ekonomik, çevresel, sosyal etkilerine göre ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde bütünsel bir yaklaşım ile ele alındı, durum tespiti ve stratejik analiz yapıldı.

Anadolu Grubu’nun faaliyette bulunduğu her coğrafyaya değer katmak için sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle çalıştığını belirten Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu: “Büyüme, bizim için sadece rakamlarla ifade edilen ekonomik bir kavram olmanın ötesindedir. Değerlerimizi ve iş etiğimizi, dünyamız ve insanımız için daha güzel bir gelecek hayalimiz doğrultusunda belirliyoruz. Gelişimimizi planlarken, tüm paydaşlarımız için değer yaratma sürecini sürdürülebilir kılabiliyorsak, büyüme bizler için anlam kazanıyor. Bunun için de insana ve topluma değer katmayı ana değerlerimizden biri olarak konumlandırırken, sürdürülebilirliğe de iş stratejilerimizin odağında yer veriyoruz.” dedi. Zorlu; “Birleşmiş Milletler’in evrensel çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yoksulluğu ortadan kaldırmayı, dünyamızı korumayı ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını amaçlıyor. Ortak aklın gücüne her zaman inanan bir Grup olarak, bu hedeflerin gerçekleşmesi için birlikte hareket etmenin ve kolektif bir bilinç yaratmanın olmazsa olmaz olduğunun farkındayız. Kurumsal hedeflerini yerel ve küresel ölçekteki paydaşlarının ve gezegenimizin geleceği ile uyumlu olacak şekilde planlayan Grubumuz, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini pozitif yönde geliştiren şirketleriyle, sürdürülebilir gelişimi desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

316 projenin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkısı incelendi

Sürdürülebilirliğe dayalı iş anlayışı ile faaliyetlerini ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini dikkate alarak yöneten ve bu konudaki çalışmalarını paydaşları ile çeşitli platformlarda paylaşan Anadolu Grubu, küresel hedeflere ulaşma yolunda Grup olarak sağladığı katkıyı ortaya koymak amacıyla kapsamlı bir çalışma hayata geçirdi. 2018 yılında Grup şirketlerinin katılımı ile kurumsal başarı göstergeleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ışığında değerlendirilirken, grup şirketlerinin çalışmaları Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkilendirildi.

Mevcut durumu değerlendirme ve geleceğe yönelik strateji geliştirme amacıyla hazırlanan Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Uyumluluk Raporu’nda, grup şirketlerinin 2015-2018 döneminde hayata geçirdiği proje ve uygulamaların envanteri de yer alıyor. Raporda Anadolu Grubu şirketlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda etki yaratan toplam 316 proje ve uygulamasının BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkisi analiz edildi. Anadolu Grubu şirketlerinin hayata geçirdiği projelerin %99’unun ekonomik, %30’unun çevresel ve %65’inin sosyal hedefler ile ilişkili olduğuna dikkat çekilen rapor, Anadolu Grubu’nun, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile doğrudan ilgili ve onları destekleyecek pek çok faaliyet içinde bulunduğunu gösteriyor.

Raporda değerlendirilen 316 proje ve uygulamanın, ağırlıklı olarak hizmet ettiği hedefler incelendiğinde;

  • %61’inin yani 192’sinin “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” (SKH.8),

  • %48’inin yani 151’inin “Sorumlu Tüketim ve Üretim” (SKH.12),

  • %43’ünün yani 135’inin “Hedefler İçin Ortaklıklar” (SKH.17),

  • %26’sının yani 83'ünün “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” (SKH.9),

  • %25’inin yani 79’unun “Nitelikli Eğitim” (SKH.4) ve

  • %23’ünün yani 74’ünün “İklim Eylemi” (SKH.13) hedeflerine katkı sağladığı tespit edildi.

Değerlendirilen proje ve uygulamaların, bir veya birden çok Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile ilişkili olduğu görüldü.

Küresel ölçekte ticari faaliyetlerde bulunan şirketlerin 2017 ve 2018 yıllarında performanslarının özetlendiği Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu, üst düzey yöneticilerin özellikle “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” hedefine odaklandıklarını ve sürdürülebilir proje ve uygulamalarını bu alanda geliştirdiklerini gösteriyor. Anadolu’dan Yarınlara raporu da Anadolu Grubu’nun, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” (SKH.8), “Sorumlu Tüketim ve Üretim” (SKH.12), “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” (SKH.9) ile “Nitelikli Eğitim” (SKH.4) hedeflerine yönelik olarak Grubun, küresel iş dünyası ile benzer bir odaklanma içinde olduğunu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağladığı öncelikli alanların, küresel ölçekteki şirketlerin SKH önceliklendirmeleriyle uyumlu olduğunu gösteriyor. Öte yandan raporda, Anadolu Grubu’nun, %43 oranıyla “Hedefler İçin Ortaklıklar” (SKH.17) hedefinde dünya ile (%40) benzer oranda faaliyet gösterdiğine dikkat çekiliyor.

Anadolu’dan Yarınlara Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Uyumluluk Raporu’na, Anadolu Grubu Kurumsal Web Sitesi’nden ya da https://www.anadolugrubu.com.tr/document/pdf/Anadoludan-Yarinlara.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

KATEGORİLER
SON EKLENENLER
Search By Tags