top of page

Yıldız Holding, 7. Sürdürülebilirlik Raporunu yayımlandı


Yıldız Holding ve şirketlerinin 2023 yılındaki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin kapsamlı bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı 7. Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı. Sürdürülebilirlik Raporu; Adapazarı Şeker, Aytaç Gıda, Bizim Toptan, Kerevitaş, ŞOK Marketler ve Ülker’in 1 Ocak – 31 Aralık 2023 faaliyet dönemini kapsıyor. Yıldız Holding ve şirketlerinin sosyal ve çevresel performans göstergelerinin konsolide edildiği ve GRI Standartları Temel Seçeneğine uygun olarak hazırlanan raporda, Yıldız Holding’in “Doğanın Geleceği İçin Çalışıyoruz”, “Paydaşlarımızla Güçleniyoruz” ve “Geleceğe İlham Veriyoruz” başlıkları altındaki taahhütlerine ve yenilikçi projelerine yer veriliyor. Raporda Yıldız Holding’in imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) kapsamındaki faaliyetleri ve performansının yanı sıra Holding’in BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SDGs) olan doğrudan ve dolaylı katkısı da aktarılıyor. 

 

Yeşil dönüşüm hız kesmeden devam ediyor

2050 yılına kadar tüm değer zincirinde “net sıfır” sera gazı emisyonu hedefiyle çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding, bu taahhüdünü somut aksiyonlarla destekliyor. Bu hedefe yönelik olarak daha önce Ülker ve Kerevitaş’ta başlatılan karbonsuzlaşma projesine; 2023 yılında Aytaç ve Bizim Toptan da dahil edildi. Geçtiğimiz yıl Yıldız Holding ve şirketlerinde plastik azaltımı konusunda da önemli gelişmeler kaydedildi. Yıldız Holding’in İş Dünyası Plastik Girişimi’ne vermiş olduğu 2023 yılına kadar 1.000 ton taahhüdü aşılarak, 2.250 ton plastik azaltımı sağlandı. Tüm şirketlerinde yeşil dönüşüm yolculuğuna hız veren Yıldız Holding, şirketlerindeki yenilenebilir enerji yatırımlarını da hızlandırdı. Aytaç’ın fabrika arazisinde kurulacak güneş enerjisi santraliyle de fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.


Fırsat eşitliği ve kapsayıcılık çalışmaları dünyada ses getiriyor

Yıldız Holding, 2021 yılında kurduğu Kadın Platformu öncülüğünde tüm değer zincirinde fırsat eşitliğine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. 2030’a kadar tüm yönetim kademelerinde çeşitliliği artırmayı, üst yönetimdeki kadın oranını güçlendirmeyi hedefleyen Yıldız Holding’de fırsat eşitliği temelli dönüşüm sonrası grup şirketlerinde görev alan kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 14’ten yüzde 26'ya yükseldi. Kurulduğu günden beri Holding’in temel prensiplerinden biri olan eşit işe eşit ücret yaklaşımını uluslararası standartlara göre belgelemek amacıyla gönüllü başvurulan ve birinci fazı başarıyla tamamlanan uluslararası sertifikalandırma sürecinde ise son aşamaya gelindi.  

Kadın girişimciliğinin desteklenmesi başta olmak üzere Yıldız Holding’in fırsat eşitliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar küresel ölçekte de büyük ses getirdi. Holding’in fırsat eşitliği ve kapsayıcılığa yönelik öncü çalışmaları geçtiğimiz Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’ndeki özel oturumda tüm dünyaya örnek gösterildi. Aynı zamanda, şirketlerin toplumda kadının güçlenmesi ve yerel üreticilerin desteklenmesi adına geliştirdiği toplumsal fayda projeleri de bu yıl pozitif etki odağında ön plana çıkıyor.


2030’a kadar inovasyon yatırımları iki katına çıkacak

Geleceğe ilham vermek odağında tüm şirketlerinde, yeni ürün geliştirmeden sürdürülebilir ambalaj uygulamalarına, su tüketimini azaltmadan tarımda teknolojik uygulamalara kadar birçok alanda Ar-Ge faaliyetlerine devam eden Yıldız Holding, gıda ve perakende sektörleri başta olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde liderliğini pekiştirmek üzere inovasyon yatırımlarını sürdürüyor. 2030’a kadar sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarını iki katına çıkarmayı hedefleyen Holding’in yenilikçi çalışmaları “Yerinde Ar-Ge Merkezi” statüsü alan Yıldız Tech tarafından yürütülüyor.

“Dönüştürücü liderliğimizle sektörümüze yön veriyoruz”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding’de, “İsrafsız Şirket” iş modeliyle uzun zamandır yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarına bütüncül bir sistem dönüşümü anlayışıyla devam edildiğini belirterek şunları söyledi: “Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda etki ettiğimiz geniş ekosistemde tüm paydaşlarımızla birlikte güçlenerek dönüşmeyi hedefliyoruz.  Bu sene 7.sini yayınladığımız sürdürülebilirlik raporumuzda da ‘Bu Dünya Bizim’ yaklaşımımızla hayata geçirdiğimiz ilerlemeyi, hedeflerimizi ve somut aksiyonlarımızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yıldız Holding ve tüm şirketlerinde sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları hızlandırdık. Sürdürülebilirlik raporumuz da bu yöndeki başarılı performansımızı gözler önüne seriyor. Bu uzun yolculukta, sürdürülebilirlik alanında şimdiye dek kat ettiğimiz gelişmenin ötesine geçmek için cesur ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz.”

 

Raporu okumak için:

Comentarios


bottom of page