top of page

Visa, daha sürdürülebilir bir dünya için Dönüşüm Ekonomisi modelini öneriyor


Visa’nın Avrupa genelinde 8.000 tüketici ve 2.000 KOBİ katılımı ile yaptırdığı son pazar araştırması, Avrupa pazarlarında süregelen hayat pahalılığı ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle insanların mevcut alışveriş alışkanlıklarını yeniden değerlendirdiklerini, ürün ve hizmet alıp satmak için daha sürdürülebilir yöntemler aradıklarını ortaya koyuyor.


Visa sürdürülebilirlik yönünde yapıcı adımlar atmak isteyen kişi ve iş yerleri için Dönüşüm Ekonomisini ve bu kavram kapsamında tanımlanan 6 ekonomik faaliyeti öneriyor: Kirala, yeniden doldur, tamir et, yeniden dağıtıma sok, ikinci el sat ve kullanım ömrü tamamlandığında iade et.


Visa için Opinium araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankete katılanların %87'si en az bir Dönüşüm Ekonomisi faaliyetini halihazırda gerçekleştirmiş. Bu altı davranış içinde “ikinci el sat” diğerlerine kıyasla daha çok anlaşılmış ve kabullenilmiş davranış olarak öne çıkıyor. Tüketicilerin %45’i geçen sene en az iki kez, eşyalarını ikinci el satışa çıkarmış. Avrupa’daki KOBİ’lerin %25’i halihazırda bu seçeneği sunarken, %48’i ise bunu ilerleyen dönemlerde planladıklarını söylüyor. Tüketicilerin %27’si, daha uygun fiyatlı olacağından tamir edilmiş veya yenilenmiş ürünleri satın alabileceklerini söylüyor. Ürünlerin ömrünün uzatılması için tamir edilmesine en olumlu bakanlar ise 65 yaş üstü kişilerden oluşuyor. Tamir gibi yeniden doldurma da tüketicilerin neredeyse 3’te 1’i için tasarruf amaçlı olarak tercih edilir durumda. Kullanım ömrünü tamamlayan ürünlerin iadesi ise tüketicilerin gelecekte benimseme olasılığı en yüksek davranış olarak öne çıkıyor.


Visa Güney Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen konuyla ilgili şunları söyledi: “Hepimizin evi olan Dünya hakkında daha fazla farkındalık yaratmak, insanları daha sürdürülebilir davranışlara davet etmek üzere Nisan ayı ‘Dünya Ayı’ olarak benimsenmiş durumda. Visa olarak biz de etik, sorumlu ve sürdürülebilir davranışlarla hareket etmek, tüm adımlarımıza sürdürülebilirliği dahil etmek için gayret gösteriyoruz. Tüketime dayalı bir ekonomiden döngüsel ve kendini yenileyen bir ekonomiye geçiş başlı başına bir dönüşüm anlamına geliyor. Öte yandan Visa’nın yaptırdığı bu araştırma daha sürdürülebilir seçeneklerin toplumda karşılık bulduğunu ortaya koyuyor. Paydaşlarımızla birlikte hem küçük işletmelere hem tüketicilere daha çok bilinçlenme ve destek sağlayabilir, küresel ölçekte daha sürdürülebilir tüketim tercihlerinin yapılmasına ilham verebiliriz. Dönüşüm Ekonomisi adını verdiğimiz iyileştirici ekonomiye geçişin herkesi kapsaması ve herkes tarafından erişilebilir olmasını istiyoruz.”


Tüketicileri motive etmek önemli

Visa ve Opinium'un araştırmasına göre, Dönüşüm Ekonomisinin yaygınlaşması için kişi ve küçük işletme sahiplerinin bu alandaki fırsat ve tasarruf potansiyelini anlamaları kilit bir noktada duruyor. Ankete katılan yetişkinlerden dörtte biri, maddi fayda sağlayacaklarsa bu faaliyetlere katılacaklarını ve örneğin kullanılmış kıyafet veya mobilyalarını satmak üzere bir uygulama yükleyebileceklerini veya fazla gelen gıdaları yeniden dağıtıma sokmak için harekete geçebileceklerini söylüyor.


Çevresel faydalar da tüketiciler için önemli bir itici güç. Araştırma, her 10 yetişkinden 9’unun son üç ay içinde çevre dostu faaliyetlere aktif olarak katıldığını ve %93 gibi büyük bir çoğunluğun daha az ambalaj kullanmanın çevre ve toplum üzerinde bir etkisi olduğunu düşündüklerini ortaya koyuyor. Ankete katılanların yaklaşık yarısı (%43) atık, ambalaj veya plastiğin azaltılmasını Dönüşüm Ekonomisinde yer almanın ana nedeni olarak tanımlıyor. Bu da çevresel kaygılar ve maliyetlerin bireyleri Dönüşüm Ekonomisine yönlendirdiğini gösteriyor.


Dönüşüm Ekonomisi KOBİ'ler için yeni fırsatlar sunuyor, işleri artırıyor

Tüketici tercihleri değiştikçe, işletmeler için fırsatlar da değişiyor. Avrupa'da döngüsel ekonomiye geçişin 2030 yılına kadar 900 milyar Euro'luk bir ekonomik fırsat yaratacağı tahmin ediliyor ve veriler işletmelerin de fırsatı algıladığını gösteriyor. Dönüşüm Ekonomisi hizmetlerini sunan KOBİ'lerin yıllık gelirleri son iki yılda %22 oranında artarken, büyüme potansiyellerinin daha fazla olduğu görülüyor. Tüketicilerin çoğu (%69), Dönüşüm Ekonomisini benimseyen işletmelerden ürün veya hizmet satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Avrupa genelinde ankete katılan KOBİ’lerin neredeyse tamamı (%91) daha sürdürülebilir iş yapış şekillerini benimsemek istediğini söylerken, dörtte biri ise gelirlerinin %20'sini bu yönde yatırım yapmak için kullanabileceklerini belirtiyor.


Araştırma hakkında:

Araştırma Visa için Opinium tarafından 19-25 Ekim 2022 tarihleri arasında Avrupa genelinde 8.000 tüketici ve 2.000 KOBİ karar vericisi ile yürütülmüştür. Veriler İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya'da çevrimiçi anket yoluyla elde edilmiştir. Bağımsız bir içgörü ve strateji danışmanlık şirketi olan GlobeScan ise Visa için KOBİ ve tüketicilerin mevcut davranışlarının yanı sıra gelecekteki Dönüşüm Ekonomisi iştahını çevrimiçi bir anket ile ölçümlemiştir. Araştırma panelleri yoluyla 7 ülkede 7.000 tüketici ve 1.750 KOBİ ile gerçekleştirilen anketler Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, İsveç, İngiltere’de yürütülmüştür. Tüketici örneklemi, her ülkede pazar genelini temsil eden 18 yaş üstü n= 1.000 yetişkini kapsamakta ve yaş, bölge, cinsiyet ve eğitim bazında kota içermektedir. KOBİ’ler 250'den az çalışanı olan ve son mali yılda cirosu 50 milyon Euro'nun altında olan işletmeler şeklinde, alt kırılımları ise mikro işletme tanımı (10 > çalışan), küçük işletme (10-49 çalışan) ve orta büyüklükte işletme (50-249 çalışan) şeklinde tanımlanmıştır.

Comments


bottom of page