top of page

Tosyalı Holding, 2022 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayınladıTürkiye’nin global yeşil çelik üreticisi Tosyalı, GRI standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. 2022 faaliyet dönemini kapsayan raporda, “Karbonsuz Çelik”, “Sorumlu Ekosistem Yönetimi” ve “İşin Geleceği” olmak üzere üç farklı etki alanı altında yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamlı bir şekilde paylaşılıyor.


Tosyalı 2022’de 281 bin ton sera gazı salımını önledi

Rapora göre Tosyalı, 2022 yılında Kapsam-1 ve Kapsam-2 emisyonları ele alınarak yapılan yoğunluk hesaplaması sonucunda Türkiye operasyonlarından kaynaklı sera gazı yoğunluğunu %26 azalttı. Tosyalı ayrıca Türkiye’deki operasyonlarından kaynaklanan sera gazı salımlarını bir önceki yıla göre %21 oranında azaltarak yaklaşık 281 bin ton sera gazı salımını önledi. Tosyalı’nın sıfır atık, döngüsel üretim ve geri kazanım gibi birçok alandaki çalışmalarıyla Türkiye operasyonlarındaki geri dönüştürülen tehlikesiz atık miktarı da %99,9’a ulaştı.


Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı konuyla ilgili değerlendirmede bulundu: “Tosyalı olarak karbonsuz, yeşil çelik üretiminin mümkün olduğuna inanıyor ve bunun için değer yaratan yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Mevcut tesislerimizde ve yeni tesislerimizde yaptığımız tüm yatırımların odağında sürdürülebilirlik var. Daha az karbon salımı yapan, daha az su ve enerji harcayan, yenilenebilir enerji kullanan, üretken ve verimli tesis altyapıları oluşturuyoruz. Emisyonlarımızı ürün bazında hesaplıyor ve uluslararası sertifikalarla belgelendiriyoruz. Yeşil çelik ürünlerimizle AB Yeşil Mutabakat kapsamında 2026 yılında başlayacak sınırda karbon düzenleme mekanizmasına şimdiden hazırız. Kapsam-1 ve Kapsam-2’den sonra bu raporda ilk defa Kapsam 3 emisyonlarımızı da hesaplayarak, tüm iş süreçlerimizde emisyonlarımızı daha da düşürme kararlığımızı ortaya koyduk. Teknoloji, inovasyon, dijitalleşmenin yanı sıra döngüsel ekonomiye, güneş ve hidrojen gibi temiz enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlarla dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak, sürdürülebilir yaşam için tüm endüstrimize ve paydaşlarımıza ilham vermeye devam edeceğiz.”


Artan üretime rağmen su tüketimi %11 oranında azaltıldı

Tosyalı, su tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak; kapalı devre sistemler, çeşitli deşarj yöntemleri ve proses suyunun soğutma kuleleri ile yeniden soğutularak kullanımı gibi birçok projeyi hayata geçirmeyi sürdürüyor. Şirket, bu projeler sayesinde 2022 yılında artan üretim miktarına rağmen bir önceki yıla göre su tüketimini %11 oranında azalttı.


Tosyalı’nın tedarikçilerinin %90’ı yerel üreticiler

Büyümeye devam ederken tedarikçi ağını da genişleten Tosyalı, 2022’de bir önceki yıla kıyasla toplam tedarikçi sayısını %46 artırdı. Faaliyette bulunduğu bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı birinci öncelik olarak gören Tosyalı, 2022’de yerel tedarikçi sayısını ise bir önceki yıla göre %40’ı aşan bir oranda artırdı. Bu güçlü artışla birlikte Tosyalı’nın tedarikçilerinin %90’ı yerel üreticilerden oluştu.


Toplumsal yatırımlarda da odak sürdürülebilirlik

Toplumsal yatırımları bir gönül borcu olarak gören Tosyalı, bu konuda tüm kaynaklarını seferber etmeye devam ediyor. İyi bir şirket olmanın ön koşulunun gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak olduğu düşüncesiyle, toplumsal hayata değer katacak sosyal projeleri önceliklendiriyor. Tosyalı bu anlayışla birçok toplumsal yatırım yaptığı 2022’de,  ayrıca Contemporary İstanbul Vakfı ile gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik odaklı olarak hurda atıkları ileri dönüşüm ile sanat eserlerine çevirmeye yönelik iş birliği kapsamında genç sanatçıları, “Artist in Residence (Sanatçı Misafir Programı)” programıyla Contemporary Istanbul’da ağırladı.


Çalışan bağlılığı %74’e ulaştı 

Tosyalı yaptığı işin ve sektörünün geleceği için en değerli varlığı olarak gördüğü insan kaynağının eğitimi ve gelişimi için de yatırımlar yapmaya devam ediyor. Tosyalı bu yaklaşımla 2022’de bir önceki yıla göre çalışanları için düzenlediği toplam eğitim saatini yaklaşık %21 oranında artırdı. Çalışan başına İSG eğitim saatini ise önceki yıla kıyasla %58 artırdı. Tosyalı, üretken, yenilikçi ve gelişime açık bir iş ortamı oluşturmanın aidiyet duygusu ve bağlılığı artıracağı bilinciyle hareket etmeyi de sürdürüyor. Tosyalı bu anlayışla çalışanlarından gelen öneri ve talepleri hassas bir şekilde değerlendiriyor. Şirket bu çerçevede 2022’de İnsan Kaynakları Öneri Sistemine çalışanlarından gelen öneri çalışmalarının birçoğunu hayata geçirdi. Tosyalı’nın yaptığı tüm bu çalışmalarla birlikte çalışan bağlılığı skoru da %74’e ulaşarak pandemi öncesi döneminin de üzerine çıktı.


Comments


bottom of page