top of page

Tchibo, çevre dostu çalışmalarını açıkladı


Tchibo, kahvenin sürdürülebilirliği konusunda önemli bir görevi olduğu bilinciyle daha çevre dostu bir dünya için sorumluluklarını yerine getiriyor. Kahve uzmanı, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen “17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını” kurum kültürüne entegre ettiği sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda üretimden tedarik zincirine kadar farklı operasyon noktalarında destekliyor.


Sürdürülebilir kahvecilik

İklim değişikliği sebebiyle birçok bölgede aşırı sıcak ve yağış gibi tehlikelerin artması, kahve tarımı için tehdit oluşturuyor. Tchibo, hem kahvenin geleceği hem de çiftçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi açısından kahvenin çevre dostu bir şekilde yetiştirilmesi adına önlemler alıyor. Bunların başında; tarımsal ormancılık, yeniden ağaçlandırma, meyve ağaçlarının yetiştirilmesi ve aşırı hava olaylarına karşı daha iyi korunan yeni kahve bitkileri ekmek geliyor. Bugün, gerçekleştirdiği kapsamlı uygulamalarla kahvelerinin yüzde 50’sinden fazlasını sürdürülebilir yöntemler ile yetiştiren marka, 2027’de kahvelerinin yüzde yüzünü sürdürülebilir kaynaklardan elde etmek için çalışıyor.


Kahvenin geleceği için sürdürülebilirlik projeleri

Tchibo, sürdürülebilir çiftçilik, biyoçeşitliliğin korunması gibi konularda hayata geçirdiği projelerle kahve çiftçilerinin eğitiminden sosyal ve ekonomik şartların iyileşmesine, sürdürülebilir tarımcılık metotlarından daha yüksek kaliteli kahve üretimine kadar organik tarımı her anlamda destekliyor. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Enveritas’la yaptığı iş birliği kapsamında Tchibo, düzenli olarak kahve tedarik ettiği ülkeler için ülke raporları ve analizleri alarak bölgelerdeki insanlara belirli bir program dayatmaktansa onlarla birlikte çevreye özel çözümler geliştiriyor.


Sürdürülebilir tekstil

Kahve sektöründeki rolünün yanında, dünyanın önde gelen organik tekstil tedarikçilerinden olan Tchibo, tekstil ürünlerinin yüzde 90’ında sürdürülebilir pamuk kullanıyor. Ürünlerinde, sorumlu orman yönetimi için altın standart olarak kabul edilen yüzde yüz FSC sertifikalı ahşap ve kağıtkullanıyor. Geri dönüştürülebilir ürünlerin üretimine önem veren marka, her sene bu özellikteki ürün adedini artırarak daha fazla ürünü geri dönüştürüyor ve yeni ürünler üretiyor.


Tchibo su kaynaklarını koruyor, karbon ayak izini azaltıyor

Tchibo, su kaynaklarının etkili kullanımı ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla çeşitli programlar uyguluyor. Bu kapsamda; DETOX Programı ile tekstil üretiminde su kirliliğini azaltmayı amaçlıyor, WASH Programı ile tedarik zincirindeki gruplara temiz içme suyuna erişim için destek oluyor. WWF ile birlikte gerçekleştirdiği Su Yönetimi Programı da gıda ve gıda dışı üretim tesislerinin, tarım bölgelerinin olduğu bölgelerde su çözümleri üretmek adına çok paydaşlı projeler gerçekleştirmeye odaklanıyor.

Karbon emisyonunu azaltmak için ürünlerinde daha fazla sürdürülebilir ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan Tchibo, lojistikten kullandığı araçlara kadar tüm süreçte karbon emisyonunu hesaplıyor. Ürünlerinin tedarikçilerini enerji kullanımlarını en aza indirmeye ve yenilenebilir enerji kullanmaya teşvik ediyor, enerji tasarrufu önlemlerine yatırım yapıyor. Karbon ayak izini, en iyi uygulama raporlama standartlarını tanımlayan Sera Gazı Protokolüne (GHG) göre ölçen Tchibo, gerçekleştirdiği yatırımlarla son birkaç yılda karbon emisyonunda önemli bir düşüş sağlayarak 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltma hedefine yaklaşıyor.

Comments


bottom of page