top of page

Opet, kadın gücü çalışmalarında yeni bir işe imza attı: "Eşitsek Fark Eder"


"Kadın gücü"ne her fırsatta destek veren ve "kadın güçlü olursa, toplum güçlü olur" anlayışını odağına alan Opet, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile "Eşitsek Fark Eder" projesini başlattı.


Türkiye'de akaryakıt sektöründe ilk olma özelliği taşıyan projenin detayları, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, Opet Genel Müdürü Özgür Kahramanzade ve Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk'ün katılımıyla, 9 Kasım günü Rahmi M. Koç Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında aktarıldı. Toplantının ardından imza töreni gerçekleştirildi.


BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEPs) etkin şekilde uygulanmasını hızlandıracak olan Opet, 4 aşamadan oluşacak proje kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı"nı oluşturuyor. Bu doğrultuda başta Opet istasyonlarında, iş yerlerinde, sektörde ve sosyal yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kurum politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor. Yaklaşık 16 bini bulan akaryakıt istasyonu çalışanlarına ve paydaşlarına "temel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri"nin verileceği projenin, ülke çapında örnek model oluşturulması bekleniyor.


UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, BM Kadın Birimi olarak, şirketlerin WEPs çerçevesini takip ederek kurumsal yapılarını dönüştürebileceklerine ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin toplumsal cinsiyet eşitliği boyutlarını hayata geçirebileceklerine inandıklarını belirtti. Ayrıca "Eşitsek Fark Eder" projesindeki kararlığı için Opet’e teşekkürlerini sundu.


Opet Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, "Eşitsek Fark Eder" projesindeki hedeflerinin, sektör ve toplumda "toplumsal cinsiyete duyarlı kurum politikaları ve uygulamalarını geliştirmek" olduğunu belirtti. İlk adımlarının yaklaşık 16 bin kişiyi bulan akaryakıt istasyonlarındaki çalışanlarına, "temel toplumsal cinsiyet eğitimi"nin verilmesi olacağını; bu eğitimlerin bayilerin dijital eğitim platformlarında yer alması ve ödüllendirme programlarının kriterlerine eklenmesini sağlayacaklarını; Opet içerisinde de 30 kişilik bir gönüllü eğitici grup oluşturacaklarını; bu grubun aynı zamanda şirket içerisindeki "değişim liderleri" olma görevini de üstleneceğini, söyledi.

"Kadın ve erkeğin eşit şartlarda yürüdüğü, eşit kazanımlar elde ettiği bir hayat düşlüyoruz."

Kadın Gücü Proje Lideri ve Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk ise konuşmasına TÜİK'in son açıkladığı rakamları paylaşarak başladı. Rapora göre akaryakıt dağıtım sektöründe kadın istihdam oranı yüzde 10'un altında. Opet olarak 2018 yılında bu konuda önemli bir adım attıklarını ve "mesleğin cinsiyeti olmaz" algısının toplumda yerleşmesine destek olmak üzere Kadın Gücü projesini başlattıklarını; UN Women ile birlikte hayata geçirdikleri "Eşitsek Fark Eder" projesi ile birlikte projeyi çok daha ileriye taşıdıklarını belirtti. İlk olarak marka özelinde mevcut toplumsal cinsiyet eşitliği programlarının ve girişimlerinin güçlü yanlarını, fırsatlarını ve gelişim alanlarını tespit etmek amacıyla kullanılan, işletmelere yönelik bir öz değerlendirme aracı olan WEPs Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Analizini gerçekleştireceklerini; ardından elde edilen bulgulara dayalı olarak Opet Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planını ortaya koyacaklarını; 2018 yılından bu yana istasyonlarda uyguladıkları Kadın Gücü projesinin etkisinin değerlendirilmesinin de bir diğer adım olacağını; projenin dördüncü aşamasında ise Nihai Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Analizi ve Raporlamasını gerçekleştireceklerini, belirtti.

Comments


bottom of page