top of page

Marka Konseyi (Derneği) ile TİM Marka Konseyi (Birimi) Farklı İçerikli Yapılardır


İş dünyasında pazarlama ve marka alanında yaşanan bir isim karışıklığı nedeniyle Marka Konseyi (Derneği) Başkanı Bülent Fidan, bir bilgilendirme paylaşımında bulundu. Aynı adı kullanan iki farklı kurumun farklı içerikte olduğunu ve birisinin tam adını kullanması ile sorunun çözüleceğini belirten Fidan'ın açıklaması aşağıda bulunmaktadır.
“Değerli İş Dünyası Profesyonelleri,

Sektör yayınlarına “marka konseyi” içeriği ile yollanan basın bültenleri yanlış algı yaratmaya başlamıştır. Marka Konseyi Derneği olarak bu durumu açıklığa kavuşturmak amacıyla bu bilgilendirme metnini yayınlama ihtiyacı duyduk.


Marka Konseyi Derneği, işletmelerin markalaşma yolculuğunda, onlara uzmanlığıyla önderlik eden ve referans alabileceği kriterleri belirleyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Türkiye’nin markalaşma potansiyelini açığa çıkarmak, Türk markalarının küresel düzeyde rekabet gücünü arttırmak, marka bilincini ve marka eko sistemini geliştirmek üzere her biri alanında deneyimli marka profesyonelleri Marka Konseyi çatısı altında bir araya gelmiştir.


Marka Konseyi, üyelerinin bilgi ve deneyimleriyle marka değerinin ve marka yönetiminin önemini iş dünyasına ve kamu kuruluşlarına anlatan, pazarlama eko sisteminin gelişmesi için hareket eden, marka uzmanlığı alanındaki insan kaynağı kalitesini artıran ve markalaşma kültürüne etkinlikleri ve yayınları ile katkıda bulunan bir sivil toplum kuruluşu olarak 2014 yılından beri çalışmalarına devam etmektedir.Üyelerimiz, markalama sürecine katkıda bulunan iş dünyasındaki markaların marka yöneticileri, marka danışmanları, akademisyenler, pazarlama araştırmacıları, tasarımcılar ve uzman iletişimcilerdir. Marka Konseyi Derneği bir markanın oluşumunda tüm tarafların katkısı ve etkisi olduğunu düşünür ve iş birliklerinin marka kavramı temelinde oluşup gelişmesi için hareket eder.


TİM Marka Konseyi, markalaşmanın rekabetin dinamiklerini belirlediği pandemi ile başlayan yeni dönemde, firmaların markalı ihracat artışlarını teşvik etmek ve ülke imajına katkı sağlamak adına bir yol haritası oluşturarak, küresel endekslerde ilerleme sağlamak amacıyla, TİM Üyesi olan iş insanları oluşturmaktadır. İş ve ihracat dünyamızın en önemli yapısı olan TİM’in Marka Konseyi, markalı ihracatı geliştirmek temelinde 2021 yılında çalışmaya başlamıştır.


Bu iki kurumun içeriği ve yapısı görüldüğü üzere birbirinden farklılaşmaktadır. TİM Marka Konseyi ile Marka Konseyi Derneği isimleri iş dünyasında aynı kurum olarak algılanmaktadır. Sayın TİM Yöneticilerinin, iletişim dünyasında kuruluşlarının adını tam kullanmaları (TİM Marka Konseyi) ile sektördeki yanlış algılamanın önüne geçileceğine inanıyoruz.

Saygılarımla,


Bülent Fidan

Marka Konseyi Derneği Başkanı”

Comments


bottom of page