top of page

LG, 2022-2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı


LG Electronics (LG), Herkes için Daha İyi Bir Yaşam ESG vizyonunu gerçekleştirmek için özenle tasarlanan altı stratejik görevin her bir alanı için başarılarını ve stratejisini resmi olarak açıklayan 2022-2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlandı.


Şirket iki ana alana odaklanıyor: gezegen için karbon nötrlüğü, döngüsellik ve temiz teknoloji olan "3C'ler" ve herkes için tasarım, insanlar için ise; düzgün bir çalışma yeri, çeşitlilik ve kapsayıcılık içeren "3D'ler".


Gezegen için 3C: Karbon Nötrlüğü, Döngüsellik ve Temiz Teknoloji

Bu yıl, LG'nin küresel tesisleri toplam küresel doğrudan (kapsam 1) ve dolaylı (kapsam 2) sera gazı (GHG) emisyonlarını 92,7 milyon ton* olarak kaydetti. Bu önceki yıla göre 22 milyon ton düşüş anlamına geliyor ve 2030 yılına kadar net sıfıra (doğrudan ve dolaylı) ulaşma taahhüdünü destekleyen bir azalma olarak kabul ediliyor.


Şirket ayrıca yüzde 8,2'lik bir yenilenebilir enerji dönüşüm oranı kaydetti. Bu, 2050 yılına kadar küresel iş sahalarında yalnızca yenilenebilir enerji kullanmayı taahhüt etmesinden ve işletmelerin yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmesini savunan bir girişim olan RE100'e (Yenilenebilir Enerji 100) başarıyla katılmasından sonra geliyor.


LG ayrıca, yüksek verimli çevre dostu teknolojilerin uygulamasını genişleterek ürün kullanım aşamasında karbon azaltımını hızlandırıyor. LG'nin toplam karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 80'i ürün kullanım aşamasından geliyor ve şirketin operasyonel tesisleri dışında üretilen dolaylı emisyonları (kapsam 3) içeriyor. Geçen yıl, ürün kullanım aşamasında oluşan karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan yedi ana ürünün işlevsel birim karbon emisyonları, 2020'ye göre yüzde 13,1 azaldı. Fonksiyonel birim karbon emisyonu, ürünün ortalama kullanım süresi boyunca salınan sera gazı miktarının, ürünün fonksiyonel birimine bölünmesi ile elde edilen değeri ifade ediyor. Örneğin, bir buzdolabının sera gazı emisyonları litre başına ifade edilirken, bir çamaşır makinesinin sera gazı emisyonları kilogram başına iletiliyor. Ayrıca 2021'de LG, ürün kullanım aşamasında (kapsam 3) sera gazı emisyonlarını azaltma hedefini Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylanan ilk Güney Koreli cihaz üreticisi oldu.


Şirket, döngüsel bir ekosistem oluşturmak için geçen yıl 52 ülkeden toplam 472.876 ton elektronik atığı geri kazandı. 2006'dan bu yana LG, 3.992.768 tona ulaşan toplam geri kazanılmış elektronik atığı geri kazandı. 2022 yılı itibarıyla şirketin ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş plastik sayısı, 2021 rakamlarına göre yüzde 25 artışla 32.987 tona ulaştı. Dahası, şirketin Güney Kore'deki iş sahaları kısa süre önce Çöplükte Sıfır Atık (ZWTL) doğrulaması aldı.


İnsanlar için 3D: Herkes için Tasarım, İyi İş Yeri ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

LG ayrıca ses tanıma ve sesli yönlendirme özelliklerini ana ürünlerine entegre ederek ve her LG ev aletine yapıştırılan braille çıkartmaları dağıtarak erişilebilirliğe öncelik veriyor. Şirket ayrıca evrensel tasarım konseptini (ürünlerin herkes tarafından kolayca kullanılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış ürünler) ileriye dönük tüm ürünlere genişletmeyi planlıyor.

Geçen yıl şirket, başlıca Tier 1 tedarikçilerinin enerji kullanımları ve karbon emisyonları hakkında bir anket yaptı ve ardından bu verileri üçüncü bir taraf aracılığıyla doğruladı. Bu yıldan beri LG, karbon nötr eğitim programı aracılığıyla ortaklarının yöneticileri ve çalışanları arasında farkındalık yaratıyor. Programa bu yılın ilk yarısı itibarıyla toplam 152 tedarikçi katıldı.

Ayrıca şirket, uluslararası Responsible Business Alliance (RBA) standartlarına uygun olarak, tedarikçilerin işgücü, çevre, etik, sağlık ve sağlık gibi alanlardaki ESG risklerine önleyici yanıt verebilmek için üçüncü taraf ESG sertifikasyon incelemeleri aracılığıyla da destek sağlıyor. Bu yıldan itibaren kapsam, yalnızca Kore'de değil, dünya genelindeki ortakları içerecek şekilde genişletildi.


ESG Komitesinin Genişleyen Rolü

LG, ESG yönetimini içselleştirmek için yönetim kuruluna bağlı olan ESG Komitesinin rolünü genişletmeye devam ediyor. 4 bağımsız direktör ve 1 icracı CEO'dan oluşan komite, bu yılın başlarında göreve atanan bağımsız bir direktör olan Başkan Seo Seung-woo tarafından denetleniyor. Geçen yıl, yönetim kurulu ve yönetişim yapısının yönetiminde ve yönetişiminde şeffaflığı sağlamak için ESG Komitesi, kurumsal yönetim tüzüğünün yanı sıra bağımsız yöneticilerin bağımsızlığı, çeşitliliği ve uzmanlığı için kılavuzlar oluşturdu.

LG, 2006 yılından bu yana her yıl sürdürülebilirlik raporunu yayınlanıyor. Geçen yıldan başlayarak, ESG yönetim hedeflerini, faaliyetlerini ve performansını özetleyen LG ESG Fact Book'un yanı sıra şirket, müşterilerin ve paydaşların LG'nin ESG faaliyetlerini daha ilgi çekici bir hikaye formatında anlamalarına yardımcı olan ESG Story Book'u yayınladı.

LG'nin 2022-2023 Sürdürülebilirlik Raporunu indirmek için www.lg.com/global/sustainability/reports adresini ziyaret edebilirsiniz.


* Ton CO2 eşdeğeri (tCO2eq) olarak ifade edilmiştir.Comments


bottom of page