top of page

KPMG sordu: "Aile şirketleri sürdürülebilirlik yolculuğuna nasıl rehberlik ediyor?"


KPMG’nin “aile şirketleri sürdürülebilirlik yolculuğuna nasıl rehberlik ediyor?” soruna yanıt arayan Aile Şirketleri raporunda, aile şirketlerinin sürdürülebilirlik konusunda aldıkları aksiyonları aktarabilmek amacıyla dünyanın dört bir yanındaki aile şirketi liderleriyle görüşmeler yapıldı. Bu görüşlerin yanı sıra ankete katılan 2 bin 439 aile şirketi üyesinin yüzde 43'ü sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanında başarı için sekiz temel faktöre değindi:

— Üst seviye yönetişim yapısı

— Aile harici profesyonellerin icracı rollerde bulunması

— Hissedarlık yapısının görevler ayrılığına göre ayrıştırılması

— Kadın yönetim kurulu üyesi sayısındaki artış

— Dijitalleşme faaliyetleri

— Değişim ile dönüşümü benimseyen liderlik yapısı

— Güçlü, girişimci zihniyet

— Gelecek odaklı bakış açısı


Dijitalleşme faaliyetlerinde temkinli bir yaklaşım sergileyen firmalar, aynı yaklaşımı sürdürülebilirlik girişimleri bakımından da sergiliyor. Ancak risk-ödül algısı yüksek olan aile şirketleri, global entegrasyon çabalarının yanı sıra geleneksel duyarlılıkları ve değer odaklı yapıları nedeniyle sürdürülebilirlik yolunda tüm sektörlere öncü olabilecek bir konuma sahip.


Sürdürülebilirlik uzun vadeli ve daha stratejik bir yaklaşıma bürünüyor

Rapora göre sürdürülebilirlik yolculuğu genellikle şirketin karbon ayak izini azaltmak veya atıklarını en aza indirmek için mevzuatlara uygun katı hedefli planlarla başlasa da artık uzun vadeli ve daha stratejik bir yaklaşıma bürünüyor. Maliyet odaklı bakış açısıyla sürdürülebilirlik faaliyetlerinden imtina eden şirketler, sürdürülebilirliğin gelecekteki önemine binaen bakış açılarını yatırım odaklı bir algıya dönüştürüyor.


Sürdürülebilirliğin yarattığı katma değer

Artan çevresel ve toplumsal beklentilere önceden hazırlanan ve bu beklentileri karşılayan şirketlerin itibarlarını güçlendirme, organizasyonel bazda üst düzey yetenekleri çekme ve elde tutmayla beraber yeni iş fırsatları yaratma olasılığı daha yüksek. Sürdürülebilirlik artık bir zorunluluk olarak iş dünyasında ve uyum sağlayamayan şirketler, yeni düşük karbonlu bir dünyada rekabet etme konusunda zorluklar yaşayabilir. Bu yüzden aile şirketlerinin büyük bir kısmı, sürdürülebilirliğe yatırım yapmanın, uzun vadede hayatta kalmalarına ve başarılarına katkıda bulunacak bir itici güç olduğuna inanıyor.


Herkese uyan tek bir yaklaşım yok

Sürdürülebilirliği, şirketin olağan bir parçası haline getirmek için birçok aksiyon planı ve yaklaşım bulunuyor. Bu yaklaşımların operasyonel yapısı farklı olsa da tamamı sürdürülebilirliği şirket gündemlerinin en üst sırasına koymak, şirket itibarlarını daha da güçlendirmek, operasyonlarını daha verimli hale getirmek gayesini taşıyor. Ancak sürdürülebilir yaklaşımın yaratacağı fırsatlar, zorluklarıyla beraber geliyor. Aile şirketleri arasında temel endişeler genellikle operasyonlarını optimize etmek adına üstlenecekleri maliyetlerin artması ve artan düzenleyici ve stratejik gereksinimleri karşılamak için ayrılması gereken kaynaklardan oluşuyor. Ayrılan kaynaklar genellikle veri işleme kabiliyetlerine yönelik gelişim, sürdürülebilirlik raporlaması, şirketlerin faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkisini ölçme, kontrol etme ve yönetme için bilgi teknolojileri ve altyapı yatırımları gerektireceğini ortaya koyuyor.


“Aile şirketlerinin sürdürülebilirliğe liderlik etmeleri için önerinde önemli bir fırsat var”

Yayımladıkları rapor hakkında değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye Private Enterprise Lideri, Vergi Bölümü Şirket Ortağı Uluç Ener, “Sürdürülebilirliğe giden yolun kolay olmadığının farkındayız. Yol boyunca sık sık dönemeçler, küçük sapaklar, hatta ara sıra U dönüşleri olabilir. Bu uzun ve dolambaçlı bir yol olsa da aile şirketlerinin benzersiz özelliklerinin ve deneyimlerinin diğer liderlerin kendi sürdürülebilirlik yolculuklarında takip edebilecekleri paha biçilmez ve pratik bir rehber sunduğuna inanıyoruz. Bu raporumuza katkıda bulunan aile şirketi liderleri, akademisyenler ve profesyoneller, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğe yaklaşımları konusunda çok değerli bilgiler sunuyor. Ancak hiç kimse dünyanın en büyük çevresel ve toplumsal sorunlarını tek başına çözemez. Her alanda olduğu gibi bu alanda da cesur fikirler ortaya konulmalı ve benzersiz adımlar atılmalı. Bu nedenle, aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuklarında başkalarına rehberlik etmede liderlik rolü üstlenmeleri için önerinde önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Çeşitli sektörlerden aile şirketi liderlerinin hikâyelerini ve bilgilerini paylaşma fırsatı bulduğumuz bu raporumuzun sürdürülebilirlik konusunda tüm şirketlere ışık tutmasını diliyoruz.” dedi.


Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Comentarios


bottom of page