top of page

İzocam, 2024 yılında tüm tesislerini "WCM Modeli"ne dahil edecekTürkiye’nin büyük yalıtım üreticilerinden İzocam, operasyonel mükemmellik hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılından bu yana, tüm üretim süreçlerini dünya standartlarına taşımak amacıyla WCM (World Class Manufacturing – Dünya Sınıfında Üretim) modelini uygulayan firma, gerçekleştirdiği yatırımlarla 2024 yılı itibarıyla tüm tesislerini bu modele dahil edecek.


2022 yılında WCM vizyonunu başlatan İzocam, ilk olarak 2023 yılının ilk yarısında XPS, EPS ve Sandviç Panel üretimini gerçekleştirdiği Gebkim Tesisinde, Kasım ayı itibariyle ise Camyünü ve Taşyünü Tesisleri’nde yapılan denetimleri başarıyla geçerek üç tesisine de temel seviye rozeti almaya hak kazandı. İzocam, 2024 yılı ilk çeyreğinde ise Eskişehir Tesisi’nde belgelendirme süreçlerini tamamlayarak tüm tesislerini bu modele dahil etmeyi hedefliyor.


İzocam, WCM metodolojisi ile yürüttüğü üretim sistemi projelendirmeleri süresince yalıtım sektörüne örnek olan pek çok önemli başarıya da imza attı. Bu kapsamda; iş ve çevre kazalarını sıfır noktasına getiren şirkette, enerji tüketimi düşürülürken, sürdürülebilirlik projeleri kapsamındaki CO2 salımı, su tüketimi ve atıklar da azaltıldı. Bunlarla birlikte ürün kalitesi ve üretimde verimlilik artırıldı. Ayrıca müşteri memnuniyetini yükselten şirket, çalışan memnuniyetini ise düzenli olarak takip ederek, sürekli iyileşmesini sağladı. WCM modeli sayesinde, yüksek ve yoğun rekabet ortamının getirdiği maliyet baskısına rağmen, iş güvenliği, çevre güvenliği, yüksek ürün kalitesi, sürdürülebilirlik, yönetmelik ve standartlara tam uyumlu biçimde üretimler gerçekleştirmeye devam ediyor.


WCM Modeli nedir?

WCM, Dünya Sınıfında Üretim Sistemi olarak bilinen bir iyileştirme modelidir. Bu model organizasyon içindeki tüm süreçlerin performansını artırmak ve dünya standartlarında bir üretim kalitesi sağlamak için tasarlanmıştır. WCM, hedeflerin çalışan herkes tarafından sahiplenilerek, her departman ve pozisyonun katılım ve iletişimini artırarak kayıp ve israfların azaltılmasına ve böylece EHS, kalite, maliyet gibi konularda rekabet avantajı sağlanmasına yardımcı olur. Operasyonel mükemmellik kapsamında uygulanan WCM modeli ile "dünya standartlarında üretim süreçleri oluşturmak", "çalışma modellerini standartlaştırmak", "iş ve çevre kazalarını azaltmak", "maliyetleri İyileştirmek", "üretim verimliliğini artırmak", "enerji tasarrufu sağlamak", "kalite performansını iyileştirmek", "çalışanların farkındalığını ve teknik bilgi seviyelerini yükseltmek" ve "müşteri memnuniyetini artırmak" amaçlanmaktadır.

コメント


bottom of page