top of page

Henkel 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı


Henkel 32. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayarak, sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerini uygulama konusunda kaydettiği ilerlemeyi duyurdu. Şirket, son derece zorlu bir piyasa ortamında, diğer hususların yanı sıra sürdürülebilirlik alanında birçok önemli boyutta ilerleme kaydetmeyi başardı.


Henkel CEO’su Carsten Knobel görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “İddialı sürdürülebilirlik hedeflerimizin büyük çoğunluğunda ilerleme kaydetmeyi başardık. Bu açıdan, dünyanın dört bir yanındaki 50.000'den fazla Henkel çalışanına güçlü bağlılıkları ve özverileri için teşekkür etmek istiyorum.” Henkel’in İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik’ten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sylvie Nicol ise “2030 yılına kadar iklim-pozitif bir üretim gerçekleştirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım attık. Cinsiyet eşitliği konusunda da daha fazla ilerleme kaydetmeyi başardık. Yönetici pozisyonundaki kadınların oranı 2022 yılında yüzde 38,7'ye yükseldi.” şeklinde konuştu.Yenilenebilir elektrik kullanımının payı yüzde 70'e yükselerek karbondioksit salınımı yüzde 55 azaltıldı (ton ürün başına).

Henkel, üretimdeki karbondioksit salınımlarını metrik ton ürün başına yüzde 55 oranında azaltarak, 2022 yılında iklim koruma konusunda ilerleme kaydetti (2010 baz yılına kıyasla). Şirket, yenilenebilir kaynaklardan satın aldığı elektriğin payını da yüzde 70'e çıkardı. Şirket, 2030 yılına üretim tesislerinde kullanılan elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. Aralık 2022'de, yenilenebilir enerji tedarikine yönelik olarak, IGNIS ile imzalanan 10 yıllık sanal enerji satın alma anlaşması (VPPA), enerji kuruluşlarıyla işbirliğinin örneklerinden biri oldu. Bu sayede Henkel'in Avrupa'daki tesislerine yılda yaklaşık 200 GWh düzeyinde yenilenebilir enerji tedariki sağlanacak.


Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir ambalajlara yönelik daha fazla ilerleme sağlandı.

Henkel ayrıca, atıkları ve bunların çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla, sürekli olarak çaba gösteriyor. 2025 yılına kadar, ambalajların yüzde 100'ü geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir* olacak şekilde tasarımlar geliştirilecek. Bu oran 2022 yılında yaklaşık yüzde 87'ye yükseldi. Bunun yanı sıra, Henkel, 2025 yılına kadar atık hacmini 2010 yılına kıyasla ton ürün başına yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor. Şirket 2022 yılında, atık hacminde hâlihazırda yüzde 43'lük bir azalma kaydetti.


*İçerik maddelerinin ya da kalıntıların geri dönüştürülebilirliğini etkileme ya da geri dönüşüm akışlarını kirletme ihtimali bulunan yapıştırıcı ürünler hariç)


Ukrayna'daki savaş mağdurları için 6 milyon Euro tutarında dayanışma programı tesis edildi.

Henkel sosyal katılımını daha da genişletti. 2030 yılına kadar sosyal projeler ve bağışlar yoluyla dünya genelinde 30 milyon insanın hayatını iyileştirmeyi hedefleyen Henkel geçtiğimiz yıl bu hedefini aştı. Henkel, 2010'dan 2022'nin sonuna kadar 30 milyonu aşkın kişiye ulaşmayı başardı. Bu kapsamdaki sosyal etki, özellikle küresel COVID 19 salgınıyla mücadeleye yapılan katkının yanı sıra, Ukrayna'daki savaş mağdurlarına verilen destekten kaynaklanıyordu.


Yönetim pozisyonlarında kadın çalışan oranı daha da artırıldı.

Henkel, fırsat eşitliğini teşvik etmek için, yönetim kademelerindeki kadın oranını sürekli olarak artırmayı hedefliyor ve 2025 yılına kadar tüm yönetim kademelerinde cinsiyet eşitliğine ulaşma amacını güdüyor. 2022 yılında, yönetim pozisyonlarındaki kadınların oranı bir önceki yıla göre daha da artarak yüzde 38,7 civarına ulaştı.


Ürün portföyünün sürdürülebilir dönüşümü sağlanıyor.

Sürdürülebilirlik, Henkel'in inovasyon stratejilerinin temelini oluşturur. Tüketici ürünlerinde, diğer faktörlerin yanı sıra bileşenlerin optimize edilmesine de odaklanılıyor. Henkel bu amaçla çeşitli partnerlerle çalışıyor. Örneğin, Henkel geçen yıl BASF ile uzun süreli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Biyokütle dengesi olarak adlandırılan yaklaşımın yardımıyla, fosil ham maddelerin yenilenebilir ham maddelerle değiştirilmesi ve bunun yılda 110.000 metrik tona ulaşması planlanıyor.


Küresel çalışan katılımı programı başarıyla hayata geçirildi.

Sürdürülebilirlik konusunda çalışan katılımını daha ileriye taşımak isteyen Henkel, mevcut eğitim programını, Mart 2022'de uygulamaya koyduğu bütünsel bir katılım programıyla genişletti. “Sustainability at Heart” programı, dünya genelinde Henkel çalışanlarını, sürdürülebilirlik konusunda daha kapsamlı bir şekilde bilgilendirmek ve eğitmek amacını taşıyor. Sadece 2022 yılında, 5.800'den fazla çalışan bu eğitime katıldı.

Comments


bottom of page