top of page

H&M Hennes&Mauritz AB, 2022 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayınlandı


H&M Grup yıllardır sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor. 2022 yılı aynı zamanda şirketin sürdürülebilirlik raporunun da 20. yıl dönümü.


H&M Group Sürdürülebilirlik Başkanı Leyla Ertur konuyla ilgili şunları söyledi: "Sürdürülebilirliği merkezine yerleştiren markaların, insanlık ve gezegen için iyi bir gelecek hazırlarken aynı zamanda müşterilerin ve karar vericilerin beklentilerini daha iyi karşılayacağına inanıyorum. Sektörümüzün ve dünyamızın ortak sorunlarının üstesinden gelebilmek için olası her türlü açık iletişim ve iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz."


2022'de sürdürülebilirlik alanındaki önemli noktalar:

  • Materyallerin %84’ü geri dönüştürülmüş veya daha sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmiştir. Bu rakam 23% geri dönüştürülmüş materyalleri de kapsıyor ve şirketi 2025 yılına kadar %30'a ulaşma hedefine yaklaştırıyor.

  • 2019 tabanına göre *3. kapsamda sera gazı emisyonlarında %7 azalma ve *1. ve 2. kapsamda %8 azalma gerçekleşti. Bu da şirketi, 2030'a kadar kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarını %56 oranında azaltma hedefine yaklaştırdı.

  • 2018 tabanına göre plastik ambalaj kullanımında %44 azalma gerçekleşti.

  • H&M Group, yeni bir 2030 su tüketimi stratejisi başlattı ve verimlilik konusundaki iyileştirmeler ve atık su geri dönüşümü sayesinde ürün başına su tüketimini 2017 tabanına göre %38 azalttı.

  • 2022 yılı itibariyle H&M Group çalışanlarının 75%’ini kadınlar oluşturuyor.

  • 1. kademe tedarikçi fabrikalardaki işçi temsilcilerinin %63'ü kadın ve yönetici pozisyonlarda bulunan kadınların oranı %27 olarak gerçekleşti.

*1. Kapsam: H&M Group'un kendi operasyonlarından kaynaklanan tüm doğrudan sera gazı emisyonlarını kapsar.

*2. Kapsam: H&M Group'un kendi operasyonlarında kullanılan satın alınan elektrik, ısı veya buhar tüketiminden kaynaklanan dolaylı emisyonları kapsar.

*3. Kapsam: Ham madde tedariki, kumaş üretimi, giysi imalatı, dış kaynaklı nakliye ile ilgili faaliyetler ve müşteri elektrik kullanımı gibi diğer dolaylı emisyonları kapsar.


H&M Group'un sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgi ve raporun tamamı için: https://hmgroup.com/sustainability/sustainability-reporting/

コメント


bottom of page