top of page

Divan Grubu, sürdürülebilirlik raporunu yayınladı


Divan Grubu, sektöründe öncü bir adım atarak "Sadece En İyi” prensibini rehber edinerek sürdürülebilir bir geleceğin inşası için Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Divan Grubu, “Her paydaşa saygı” temasıyla hazırladığı raporda: her alanda en iyiyi korumayı, üretmeyi ve paylaşmayı bir ilke olarak benimsediğini, gezegene, paydaşlarına, misafir ve çalışanlarına bu sadelik ve kalite anlayışını sunmayı taahhüt ediyor.


Divan Grubu CEO’su Murat Tomruk Sürdürülebilirlik Raporu’yla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Bu yıl, Divan Grubu olarak, sürdürülebilir bir geleceğe olan kararlı bağlılığımızı ve "Sadece En İyi" ilkesini işimizin her alanına entegre etme çabamızı gösteren ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. Bu yıl içerisinde sürdürülebilirlik stratejimizin politika, hedef ve uygulamalarını etkin bir şekilde yürütmek, izlemek, gözden geçirmek ve geliştirmek amacıyla Sürdürülebilirlik Üst Komitesini kurduk. Bu üst komiteye bağlı olarak, dört farklı "Alt Komite" ve bu alt komitelere bağlı olarak on üç farklı "Çalışma Grubu" oluşturduk. Bu çerçevede, tüm paydaşlarımızın kurumsal gelişime eşit ve kapsayıcı bir şekilde katılımını teşvik etmekteyiz. Aynı zamanda, nesnel ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) göstergeleri ile ölçülebilir ve raporlanabilir bir performans sergilemeyi hedefliyoruz ve sürdürülebilirlik konusunda sektörümüzde lider bir konum elde etmeyi amaçlıyoruz. İklim krizi ile mücadele için emisyon miktarlarımızı azaltmak adına enerji verimliliği projelerini hayata geçirdik. Özellikle yatırım alanlarımızdan biri olan GES kurulumlarına ilişkin, bu yıl içerisinde 10 MWe’lik kapasite ile başvuru yaptık. Yine Divan Grubu olarak verdiğimiz taahhütle uyumlu bir şekilde yurtiçi tüm işletmelerimizde kullandığımız bütün kabuklu yumurtaları kafessiz sistemden tedarik etmeye başladık. 2025 yılına kadar bütün sıvı yumurta kullanımında da bu uygulamayı devreye alacağız. Sürdürülebilir üretim, çevresel koruma ve sosyal sorumluluk konularına, bilimsel prensiplerle ve tutkulu bir yaklaşımla öncülük ediyoruz. İnsan haklarına ve sağlığa verdiğimiz önemi, iş yerinde çeşitliliği ve tüm paydaşlarımızın gelişimini destekleyen bir kültür oluşturarak yansıtıyoruz. Koç Topluluğunun bir üyesi olarak mükemmeliyeti her alanda hedeflemekteyiz. Önümüzdeki dönemde de tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik odağında dönüştürmeye aralıksız devam edeceğiz.”


“Divan Grubu'nun, Türk turizmindeki öncü rolünü sürdüreceğine ve köklü geçmişi ile yenilikçi bir ruhu koruyacağına olan inancım tamdır.”

Divan Grubu’nun 2023 vizyonunu belirlerken, "İklim Değişikliği Risk Değerlendirmesi" gibi sürdürülebilirlik odaklı yeni projeleri hayata geçirme, müşteri deneyimini iyileştirme, operasyonel süreçleri daha da verimli hale getirme ve dijital kapasiteyi güçlendirme gibi hedeflerin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Murat Tomruk sözlerine şöyle devam etti: “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda göstermiş olduğumuz hassasiyeti ve bu alandaki kararlı tutumumuzu, kadın yönetici oranımızı %37 seviyesine getirerek somut bir şekilde ortaya koyduk. Bu başarılarla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarımızı sürdürmeye ve kadın çalışanlarımızın güçlenmesine yönelik çabalarımızı devam ettirmeye kararlıyız. Yine çalışma arkadaşlarımıza yönelik çalışan bağlılığını artırmak, gelişimi desteklemek ve Divan ekibinin başarıya ulaşmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2022 yılında, 1.196 çalışanımızın katılımıyla gerçekleştirilen Çalışan Bağlılığı araştırmasında; çalışan bağlılığı oranımızı %80’in üzerine çıkarmamız da bu konuda ne kadar doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Divan Grubu'nun, Türk turizmindeki öncü rolünü sürdüreceğine ve köklü geçmişi ile yenilikçi bir ruhu koruyacağına olan inancım tamdır. Müşterilerimize, Divan'a gösterdikleri ilgi ve güvenden ötürü en içten teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Tüm çalışanlarımıza gösterdikleri olağanüstü çaba ve bağlılıkları için tebrik ve teşekkür ederim.”


Divan Grubu, 2050 Yılına Kadar Karbon Nötr Olmayı Hedefliyor

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma amacıyla, sera gazı emisyonlarını değer zincirinde yer alan tüm süreçlerde düşüren Divan Grubu, 2030 yılına kadar emisyonlarını %20 azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda öncelikli olarak yenilebilir enerji yatırımları yapan Divan Grubu, GES kurulumu için bu yıl içerisinde 10 MWe’lik kapasite ile başvurusu yaptı. Grup aynı zamanda 6 otelinde 2024 yılı itibariyle tüm misafirlerine ücretsiz karbon nötr konaklama hizmeti ve otellerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde karbon nötr seçeneği de sunacak. 2050 yılına kadar tüm faaliyet alanlarında karbon nötr olmak için çalışmalarını sürdüren Divan Grubu, 2030 yılına kadar tüm operasyonlarında döngüsel ekonomi ilkelerine tam uyum sağlayarak ve 'Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür' (3R) prensiplerini şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirerek; doğaya olan sorumluluğuyla kaynakları daha bilinçli kullanmayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyor. Örneğin Arçelik ile geliştirilen kahveden yapılmış kahve makinası (Telve Duo) projesi çerçevesinde, kahve atıklarının toplanarak Arçelik'in Telve Duo makinasının alt aksamında biyokompozit malzeme olarak kullanılması sağlanıyor. Bu proje ile birlikte kahve atığı kaynaklı atık miktarını %50 azaltması ve kahve atıklarının karbon emisyon seviyesinin %10'ununun engellenmesi hedefleniyor. Divan Grubu, 2022 yılında belirlediği hedef doğrultusunda, oda başına su tüketimini %2 oranında azaltarak su kaynaklarının korunmasına yönelik taahhüdünü de somut adımlarla pekiştiriyor.


Divan Grubu, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitlilik temelli gıda ve konaklama kültürünü; etik, eşitlikçi, kapsayıcı bir yönetim anlayışı ve çevresel varlıkları koruyan bir üretim yaklaşımı ile insana, doğaya ve ekonomik kalkınmaya katkılarını aralıksız sürdürüyor.

Divan Grubu’nun 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’na erişim için: https://bit.ly/divan-surdurulebilirlik-raporu


Comments


bottom of page