top of page

Darüşşafaka Cemiyeti, Sürdürülebilirlik Etki Raporu'nu yayımladı


Türkiye’nin 160 yıllık tarihiyle sürdürülebilir kurumlarının en iyi örnekleri arasında yer alan Darüşşafaka Cemiyeti, söz konusu rapor ile Darüşşafaka ve bağlı kurumlarının faaliyetlerinden kaynaklı; sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik, yönetimsel yaklaşım ve hedefleri kapsamasının yanı sıra, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkısını da özetliyor.


Darüşşafaka Cemiyeti’nin 160. kuruluş yıl dönümünü kutladığı bu önemli tarihte yayımlanan “Sürdürülebilirlik Etki Raporu”nun büyük anlam taşıdığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Bu rapor, uzun tarihimize ve sürdürülebilir bir kurum olarak öncülük ettiğimiz değerlere odaklanmaktadır. Darüşşafaka Cemiyeti, 160 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin sürdürülebilir kurumlarına en iyi örneklerden biri olmuştur. Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek ve ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonumuzla ülkemizin çocuklarına nitelikli eğitim sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.


Sürdürülebilirlik kavramının her zaman Darüşşafaka Cemiyeti’nin gündeminde olduğunun da altını çizen Güleç, “Son 20 yılın önemli kavramı ‘sürdürülebilirlik’ elbette bizlerin gündeminde hep ve hassasiyetle vardı. Yaşadığımız pandemi dönemi hepimize bu yaklaşımın tüm kurumların stratejilerinde baş rol oynaması gerektiğini gösterdi: Mühim olan sadece ‘devam ettirmek değil’, global dünyanın bir parçası olarak, tüm paydaşlar ve öncelikle kendimiz için ‘değer yaratarak ve daima gelişerek’ sürekliliği sağlamak idi. Darüşşafaka olarak topluma katkı sunma gayesiyle 160 yıldır hareket eden, çevreye daima duyarlı bir kuruluş olarak kendi sürdürülebilirlik modelimizi kurduk. Bu Raporumuzda da modelimizi kamuoyu ile paylaşma olanağı bulduk” diye konuştu.


Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında küresel bir duyuruyla tüm kurum ve kuruluşları davet ettiği “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” (BM SKA) üzerine yapılandırdığı bir anlatımı benimseyen Darüşşafaka’nın “Sürdürülebilirlik Etki Raporu”, özet bilgiler eşliğinde BM SKA’ları ve bu alanlarda kazanılan ödülleri içeriyor. Darüşşafaka’nın vazgeçilmez odak alanları “önemlilik kriterleri”ni ve “stratejik öncelikleri”ni de BM SKA’larla bağlantılayarak inceleyen Rapor, Darüşşafaka’nın hangi paydaşların yaşamına hangi faydaları ürettiğini somut ve izlenebilir veriler üzerinden paylaşıyor.


Darüşşafaka Cemiyeti’nin Sürdürülebilirlik Etki raporuna https://www.darussafaka.org/hakkimizda/kurumsal-yonetim/raporlar?c=surdurulebilirlik-raporlari linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page