top of page

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi “Yatırım Süreçleri Kılavuzu”nu yayınladı


Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye’de ilk niteliği taşıyan bir çalışma sonucunda ortaya çıkan “Yatırım Süreçleri Kılavuzu”nu yayımladı. Çalışma ile şirket kuruluşundan yatırımın faaliyete geçtiği ana kadar tamamlanması gereken tüm bürokratik işlemlerin izin, onay, ruhsat ve lisans süreçleri şematize edildi. Kılavuz, yatırımları ilgilendiren tüm bürokratik süreçler için atılması gereken adımları, başvuru merciini, gerekli belgeleri, yaklaşık işlem süreleri ile işlem ücretlerini gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin web sitesi “invest.gov.tr” adresinde yayımlanan çevrimiçi kılavuz tüm yatırımcılar için bir rehber niteliği taşıyor.


Kılavuzlar 8 ana sektörü kapsıyor

Hazırlıklarına 2020 yılında başlanan kılavuzlar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda, yatırım süreçlerinde yer alan bakanlıklar ile yakın bir işbirliği ile hayata geçirildi. Yatırım süreçlerinin şeffaf ve kolay anlaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla hazırlanan kılavuzlar, doküman formatında hazırlanırken, sonrasında dijital ortama aktarılarak akıllı bir yatırım süreç kılavuzuna dönüştürüldü.


Sekiz ana sektörde yatırımları ilgilendiren tüm bürokratik süreçler için atılması gereken adımlar, başvuru mercii, gerekli belgeler, yaklaşık işlem süreleri ile işlem ücretleri tek bir kılavuzda toplandı. Yatırım süreç kılavuzunun kapsadığı sekiz ana sektör şu şekilde;


- Atık Bertaraf ve Geri Kazanım,

- İmalat,

- Enerji,

- Orman ve Orman Ürünleri,

- Madencilik,

- Lojistik,

- Hizmet,

- Tarım ve Hayvancılık


Yatırım süreç kılavuzu bir yandan yatırımcıların ilgili sektörlerde yatırım süresince izlemesi gereken her bir adımı özetlerken, diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin koordinasyonunda özel sektörden alınan görüşler doğrultusunda süreçlerin basitleştirilmesi ve sadeleştirilmesi çalışmalarına da alt yapı oluşturuyor. Kılavuz, yatırım mevzuatında yaşanan gelişmeler ışığında sürekli olarak güncellenecek.


Yatırım süreçlerinin takibinin önemine değinen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu; “Ülkemizin yatırım ortamının uluslararası iş dünyasına tanıtılması ve hedef sektörler özelinde yatırım çekme faaliyetlerinin yürütülmesi ofisimizin temel misyonunu oluşturuyor. Çözüm odaklı bir hizmet anlayışıyla hareket ediyor ve hizmetlerimizin etkinliğini ölçmek amacıyla özel sektör temsilcilerimiz ile işbirliği ve koordinasyon kanallarımızı güçlendirmeye özen gösteriyoruz. Bu amaçla yatırım yapma kararı aşamasında olan yatırımcılarımıza yönelik süreç boyunca her türlü bilgi paylaşımını sağlamak ve gerekli bürokratik desteği sunmak hedefleriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ofisimiz, yatırımcı memnuniyetinde lider kamu kurumu olarak dünyanın en önemli yatırım ajanslarından biri olma hedefiyle faaliyetlerini yürütüyor. Bu doğrultuda internet sitemizde kolay ulaşılabilecek bir şekilde, sekiz farklı sektörü kapsayan ve çeşitli diyagramlarla şematize edilerek sade ve anlaşılır bir şekilde yayınlanan Yatırım Süreçleri Kılavuzları bilgilendirme, proje takibi ve yatırım destek süreçlerinde ofisimizin sunduğu hizmetlerin kalitesinin ve kapsamının geliştirilmesi adına büyük önem taşıyor.”

Comments


bottom of page