top of page

Boeing, sürdürülebilirlik raporunu yayınlandı


Boeing, fabrikalarında yenilenebilir enerji kullanımını artırmanın ve ticari operasyonları için daha fazla sürdürülebilir havacılık yakıtı satın almanın yanı sıra yakıt kullanımı, emisyon ve gürültüyü azaltmaya yönelik havacılık teknolojilerine önemli yatırımlarda bulunmaya devam etti. Boeing’in bu ve benzeri başarılarının ayrıntılı olarak aktarıldığı, şirketin havacılıkta sürdürülebilir bir geleceğe dönük vizyonu ve izlediği yol hakkında bilgi veren 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı.


“Birlikte Sürdürülebilir Havacılık” başlığını taşıyan rapor; çevre sorumluluğu, insani gelişme ve kapsayıcılık üzerine Boeing’in son bir yılda gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Raporda, sürdürülebilir operasyonlar ve temiz teknolojilere yönelik inovasyonun yanı sıra şirketin çalışan güvenliği ve refahı; küresel havacılık güvenliği; sosyal etkileşim; eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık doğrultusundaki sürdürülebilirlik hedefleri üzerinde duruluyor.


Boeing Sürdürülebilirlikten Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Chris Raymond, "Boeing olarak, daha sürdürülebilir bir havacılık geleceğini inşa etmek üzere yatırım yapmaya ve ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir havacılıkta yeni bir döneme girerken, kaydettiğimiz ilerleme ve izlediğimiz yol haritası hakkında şeffaf bir şekilde bilgi vererek sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmaya kararlıyız.” dedi.


Boeing’in sürdürülebilirlik doğrultusunda ulaştığı ve bu yılın raporunda aktarılan başarılar aşağıdaki gibidir:

· Havacılıkta emisyonu azaltmaya yönelik stratejileri nicel olarak ölçen bir veri modelleme aracı olan Boeing Cascade İlkim Etki Modeli tanıtıldı ve kamunun kullanımına sunuldu.

· Kiriş Destekli Transonik Kanat (TTBW) tasarımına sahip tam ölçekli sürdürülebilir test uçağının geliştirilmesi ve uçuş testlerinin gerçekleştirilmesi için NASA tarafından tercih edildi.

· Yakıt kullanımı, emisyon ve gürültüyü azaltmaya yönelik yaklaşık 230 teknolojiyi test eden Boeing ecoDemonstrator programının 10. yıl dönümü kutlandı. Program, havacılığı karbonsuzlaştırılmasını desteklemek amacıyla, 2022 yılında 30 yeni teknolojiyi Boeing 777-200 uçağında test etti.

· Boeing’in ticari uçak operasyonlar için 2 milyon galon (7,6 milyon litre) sürdürülebilir havacılık yakıtı satın alındı.

· Yenilenebilir elektrik ve enerji kredileri satın alınarak, 2022 yılında tüm şirket genelinde yüzde 35 oranında yenilenebilir elektrik kullanımına ulaşıldı ve bir önceki yıla ait yüzde 21 seviyesinin üstüne çıkıldı.

· Uluslararası Havacılık Çevre Grubu’nun (IAEG) belirlediği ve EcoVadis tarafından yönetilen gönüllü sektör yaklaşımı uygulanarak, tedarikçilerin sürdürülebilirlik üzerinden değerlendirmesi yapıldı.


Tamamı bu yıla ait Boeing Havacılık Güvenliğinden Sorumlu Üst Düzey Yönetici Raporu, Küresel Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Raporu ve Boeing Toplumsal Etki Portföyü’nde, Boeing’in güvenlik, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık alanlarındaki başarıları ve sosyal girişimleri hakkında bilgiler yer alıyor.


Boeing’in sürdürülebilirlik hedefleri için Sürdürülebilirlik Raporu’nu inceleyebilirsiniz.

Comments


bottom of page