top of page

Baymak, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladıKüresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları'na uygun olarak hazırlanan Baymak 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nda; enerji ve su verimliliği, karbon emisyonlarını azaltma, atık yönetimi alanlarındaki öncü çalışmaların yanı sıra yenilikçi ürünler, çalışan ve müşteri memnuniyeti, yerli ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları, toplumsal fayda, cinsiyet eşitliği ve inovatif iş modelleri ile yaratılan etkiye yer veriliyor.


İklimlendirme sektörünün öncü markası Baymak, "Müşteri Odaklılık, Tek Takım ve Sürdürülebilir Gelecek" olarak belirlediği ana değerleri temelinde tüm paydaşlarıyla birlikte değer yaratmaya devam ediyor. İlk kez Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan Baymak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı temel alarak oluşturduğu stratejiler kapsamında çevresel, sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ortaya koyuyor.


Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları'na uygun olarak hazırlanan Baymak Sürdürülebilirlik Raporu'nda; enerji ve su verimliliği, karbon emisyonlarını azaltma, atık yönetimi alanlarındaki öncü çalışmalarının yanı sıra yenilikçi ürünler, çalışan ve müşteri memnuniyeti, yerli ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları, toplumsal fayda, cinsiyet eşitliği ve inovatif iş modelleri ile yaratılan etki yer alıyor.


İklimlendirme sektörünün enerji dönüşümünde çok önemli bir role sahip olduğuna inanan Baymak, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan iklimlendirme ürün ve çözümleriyle ülkemizin enerji dönüşümünün öncüleri arasında yerini alıyor. 2030 yılına kadar toplam doğrudan ve dolaylı (Kapsam 1&2) sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı hedefleyen Baymak, bu yönde verimlilik çalışmalarına hız veriyor.


Isı pompaları, güneş kolektörleri ve hidrojen yakıt teknolojisi gibi yenilikçi ürünleri ile insan, toplum ve dünya için değer yaratmayı misyon edinen Baymak'ın 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin çevresel ve sosyal performansının, şeffaf ve sorumlu iş yapma anlayışının ve geleceğe yönelik taahhütlerinin bir yansıması.


Rapora göre; 2022 yılında, bir önceki yıla oranla idari bina ve üretim tesisinde doğal gaz sarfiyatını azaltarak ve şirket araçlarında rota optimizasyonu sağlayarak karbon emisyonunu 307 ton düşüren Baymak, Kapsam 1 emisyonlarını yüzde 11 oranında azaltmayı başardı. Baymak'ın 2021 yılında 2.817 ton olan sera gazı salımı, 2022'de 2.510 tona geriledi.

2021 yılında yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisi (IREC sertifikalı) satın alımına geçilmesi ile 2022 yılından itibaren Kapsam 2 emisyonlarını sıfırlayan şirket, dolaylı faaliyetlerinden kaynaklanan Kapsam 3 emisyonlarını da önemsiyor ve tedarik zinciri, satılan ürünlerin kullanımı ve atık yönetimi gibi faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı salımlarını ölçüyor.


Sürdürülebilirlik Komitesi 7 Küresel Amaç için çalışıyor

Sekiz üyeden oluşan Baymak Sürdürülebilirlik Komitesi, BDR Thermea Group tarafından ortaya konan çevre, sosyal ve yönetişim boyutlarını içerecek sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmaktan sorumlu olarak görev yapıyor. Sürdürülebilirlik Komitesi'nin altında Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sürdürülebilir İnsan Kaynağı ve Kapsayıcılık, Ürünlerde Yeşil Dönüşüm, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilir Finans olmak üzere yedi adet alt çalışma grubu bulunuyor. Komite, BDR

Thermea Group öncülüğünde çevre, sosyal ve yönetişim alanlarında belirlenen 7 Küresel Amaç için (SKA 3, 4, 5, 7, 11, 12 ve 13) somut hedefler ortaya koyuyor.


Operasyonel verimlilik arttı, su ve enerji tasarrufu sağlandı

Kombi üretim yönetim sistemi ile 14.000 noktadan veri toplayan Baymak, üretim süresi ve çalışan verimliliği takibi ile kombi hatlarında yüzde 2,5'lik verimlilik artışı sağladı. 2022 yılında devreye alınan kombi gövde robotik lazer kaynak uygulamasıyla kaynak işlemi fabrikada uygulanmaya başladı. Bu sayede tedarikçiden gelen gövdelerin demonte biçimde taşınmasıyla daha az yer kaplarken, toplam lojistik faaliyeti yıllık 79.688 km'den 12.413 km'ye düşürdük. Üretim sürecinde manuel uygulamadan robotik sürece geçiş ile üretim maliyetinde yüzde 25 oranında iyileştirme sağlanırken, lojistik faaliyetlerde 52 ton CO2 salımının önüne geçildi. Boyler havalı test sistemine geçiş ile test için gerekli olan su tüketimi yüzde 50 oranında azaltıldı ve böylece yıllık 60 ton su tüketiminin önüne geçildi.

Tükettiği elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiden karşıladı


Baymak tarafından hayata geçirilen Yeşil Ofis Programı kapsamında; 2022 yılında 390 kg cam atık geri dönüşümü ile 11,7 kg sera gazının doğaya salımı engellendi. 159 kg plastik dönüşümü ile 918 kWs enerji tasarrufu sağlandı. 222 kg atık kâğıt geri dönüşümü ile 39,29 kg sera gazı salımı engellendi ve 910,2 kWh enerji tasarrufu sağlandı. 2021 Ağustos ayı itibari ile fabrika ve ofis katında sensörlü musluk kullanımı gibi uygulamalarla su tüketiminde yüzde 16 azalma sağladı. Öte yandan sürekli atık su deşarjı yapmadan önce ölçümler yaparak İSKİ atıksu deşarj yönetmeliği ve ilgili bakanlık mevzuatına uygun olarak hareket ediyoruz.


Döngüsel ekonomiye geçişe destek

Sıfır atık yönetimini benimseyen Baymak, çevreye duyarlı yöntemlerle atık oluşumunun engellemesini sağlayarak atık miktarını en aza indirmeyi hedefliyor. Bununla birlikte prosesleri gereği oluşan atıklarını kaynağında ayrıştırarak, oluşan atığın yüzde 89'unun yeniden kullanımını veya geri kazanımını sağlıyor. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunuyor. Oluşan atıkların farklı alanlarda yeniden kullanımıyla, düzenli depolama sahalarına gönderilmesinin önüne geçerek, döngüsel ekonomiye destek vermeyi hedefliyor.


Yenilenebilir enerji ile çalışan ürünlere yatırım

Baymak, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan iklimlendirme ürün ve çözümleri ile enerji dönüşümünün öncüleri arasında yer alarak hem sürdürülebilir bir geleceğe hem de tüketicilerinin bütçelerine destek sağlıyor. Şirket bu kapsamda; ısı pompaları, güneş kolektörleri ve hidrojen yakıt teknolojisine uyumlu ürünlerin gelişimine odaklanıyor. Avrupa Uluslararası standartlara göre performans derecelendirmelerini onaylayan Eurovent tarafından en yüksek verimlilik derecesi olan A+++ sertifikasına sahip Baymak ısı pompası ailesi, hava, toprak ve sudaki potansiyel ısı enerjisini evlerimize taşıyarak yüksek enerji tasarrufu sağlıyor. Güneş kolektörlerinin yeni nesil depoları, suyun paslanmaz serpantin içerisinde dolaşmasını sağlayan özel yapısıyla hijyenik kullanım suyu sağlıyor. Baymak güneş enerjisi depolarının sağlık risklerini azaltmasının yanı sıra; depolama sisteminin güvenli ve temiz bir şekilde uzun yıllar boyunca kullanılabilmesi açısından da önem taşıyor. Hidrojen yakıt teknolojisine uyumlu ürünler ise Türkiye'deki enerji dönüşümüne hazırlık için önemli bir adım olarak görülüyor.


Yerel tedarikçi oranı yüzde 64 oldu

Baymak hem çevresel anlamda hem de içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluğu doğrultusunda yerel tedarik konusuna da öncelik veriyor. Bu kapsamda yerel tedarikçi oranını yüzde 64'e yükselten şirket, bir yandan yerel üreticiyi desteklerken, diğer yandan nakliye mesafelerinin kısalması ile 193 ton Co2'nin önüne geçmeyi başardı. Yapılan yerlileştirme çalışmaları ile parça başına ortalama yüzde 64 maliyet avantajı sağlandı. Öte yandan tedarikçi ürün taşımacılığında tekrar kullanılabilir plastik kasa kullanımına geçişle birlikte yılda 60 ton kâğıt tüketimi azaldı.


Tüm paydaşlar için değer yaratıldı

Tüm bunlara ek olarak 2022 yılında Baymak çalışanlarına toplam 5.035 saat eğitim verildi. Sürdürülebilirlik için bilinçlendirme çalışmaları kapsamında ise 2021-2022 yıllarında Baymak çalışanları toplam 1.654 saat eğitim aldı. Şirket, tüm paydaşlarına ihtiyaçları olan konularda eğitim sağlayabilmek için Baymak Akademi'yi hayata geçirdi. 2022 yılında Baymak Akademi'de, tesisatçılar, yurt içi ve yurt dışındaki bayiler, mühendisler, yetkili servisler, Baymak çalışanları ve kurum dışındaki paydaşlara yönelik 820 saat eğitim düzenlendi ve bu eğitimlere 6.754 kişi katılım gösterdi.


Sorumlu üretim ve tüketim anlayışının pekişmesi için üretimde ve ofis katında enerji tasarrufu, atık yönetimi, ürün yaşam döngüsü konularının görüşüldüğü Baymak Çözümler Atölyesi gerçekleştirildi. Bu sayede, çalışanların bu konularda bilinçlenmesi, şirketin sürdürülebilirlik stratejisini daha etkin bir şekilde uygulaması ve daha geniş bir toplumsal ve çevresel etki yaratma yolunda önemli adımlar atıldı. Baymak, toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önem kapsamında yönetim seviyesindeki kadın çalışan oranını yüzde 44'e yükseltti.

Müşteri memnuniyetini merkeze alarak tüm faaliyetlerini ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'ne uyumlu bir şekilde sürdüren Baymak, müşteri memnuniyeti puanını 10 üzerinden 8.2'ye yükseltmeyi başardı.


Comments


bottom of page