top of page

Başkanlığını Ahmet Pura’nın üstlendiği Medya Ölçüm Konseyi kurulduTürkiye’deki medya izleme ve araştırma metotlarında standart oluşturmak, yapılan araştırmaları, ölçümleri geliştirmek, güncel hale getirmek ve sektör ihtiyaçlarına göre yeni yöntemler önermek üzere Medya Ölçüm Konseyi kuruldu. Konsey, T. C. Ticaret Bakanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) destekleriyle, Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK), Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım ve Yayıncılık Anonim Şirketi (RİAK) katılımıyla ve aday üye olarak Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneği (REPİD) beraberliğinde, 13 Haziran’da Dedeman İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.


Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber’in açılış konuşmalarıyla gerçekleştirilen törende Konsey kuruluş tutanağı imzalandı.

Medya Ölçüm Konseyi Başkanlığını Ahmet Pura üstlenirken, Başkan Yardımcılığını ilk yıl için RİAK A.Ş. Başkanı İlhan Uzundurukan, 2. yıl için TİAK A.Ş. Genel Müdürü Dursun Güleryüz üstlenecek. Yönetim Kurulu asil temsilcileri ise Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Daire Başkanı Erdem Biçer, RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler ve Reklamcılar Derneği Başkanı Burcu Özdemir’den oluşuyor.


Medya Ölçüm Konseyi, medya ölçüm araştırmalarının geçerli, güvenilir ve etkili olması amacıyla süreçlerin ve etik ilkelerin belirlenmesine, şeffaf ve tutarlı metodolojiler sağlamaya odaklanarak, sektör genelindeki performans verilerinin standartlaştırılmasına, ölçülmesine ve analiz edilmesine katkıda bulunacak.


Televizyon, dijital, basın, radyo, ve açıkhava reklamcılığı da dahil olmak üzere tüm mecralarda izleyici erişimi ve medya performansına ilişkin doğru ve güvenilir verilerin sağlanması, ortak bir dizi kural ve ilkeye bağlı kalarak medya planlama, satın alma ve satış süreçleri için sağlam temelli pazarlama iletişimi stratejilerinin oluşturulabilmesi için kritik bir rol üstelenerek, sektörün sağlıklı büyümesini teşvik edecek olan Medya Ölçüm Konseyi,  şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamak adına, standart ölçüm ve değerlendirme metodolojilerini oluşturmayı ve sürdürmeyi ilke edinecek.


Hedef: Tüm mecra ölçümlerinde şeffaflık için yüksek kaliteli endüstri standartlarını korumak

Reklam yatırım hacmi yüksek birçok ülkede bulunan, Türkiye’de Medya Ölçüm Konseyi adı altında ilk defa kurulan ve Ortak Endüstri Komitesi (JIC) adı verilen oluşumlar; reklamverenler, ajanslar ve medya sahipleri arasında şeffaflık için, medya araştırması ve izleyici ölçümünde yüksek kaliteli endüstri standartlarını korumayı amaçlıyor.

Medya Ölçüm Konseyi bünyesinde ölçümlerin, geliştirilen standartlara ve ilkelere uygun olarak yapılması amacıyla bir denetim sistemi de oluşturulacak. Denetim aşamalarına ilişkin, sektörde ortak kullanılacak ölçüm standartlarının belirlenmesi ve denetçi seçiminin yapılması, Konsey tarafından gerçekleştirilecek.


Şeffaflık konusunu öncelikli gündem maddesi olarak belirleyen Konsey ayrıca; Türkiye’de mecra ölçümü yapan kurumların sayısının artması için çalışmayı, kurulacak yeni şirket veya meslek örgütlerinin önünü açmayı ve ölçüm sistemine dahil olmaları için teşvik etmeyi hedefliyor.  Ölçüm sistemine yönelik olarak gerekirse yasal düzenlemeler için yetkili merciler nezdinde yeni mevzuat düzenlemeleri teklif edilmesi ve elde edilen verilerin güvenliği için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Öte yandan, uluslararası kurum ve kuruluşlara üye olunması, bu kurumlarla iş birliği yapılması, araştırmaların ve metodolojilerin dünya standartlarına ulaşması konusunda da çalışmalar gerçekleştirecek.


“Sektörümüz adına bugün tarihî bir adım atıldı”

Törenin açılış konuşmasını yapan Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura şunları söyledi: “2011 yılında 2. Reklam Sempozyumu’nun açılışında bahsettiğim 3 sektörel hayalimizden biri ve en önemlisi olan, tüm mecra ölçümlerinin tek çatı altında birleştirilmesi adına, bugün tarihî bir adım atıldı. Temel amacı, sektörün tüm tarafları için daha hesap verilebilir, şeffaf ve doğru medya ölçümü sağlamak olarak özetleyebileceğimiz Medya Ölçüm Konseyi’nin kuruluşu ile, bu hayalimizin gerçekleşmesi için artık tüm şartların konsensus içinde oluştuğunu söyleyebiliriz. Ayrıca teknolojik altyapı konusunda da üst düzey yeterliliğimiz var, TV ve radyo ölçümleri yolumuza ışık tutacak. Dünyada neler oluyor diye baktığımızda; Dünya Reklamverenler Federasyonu’nun (WFA) organizasyonuyla, küresel markalar ve önde gelen reklamveren dernekleri tarafından koordine edilen, ayrıca reklam ekosisteminin önde gelen paydaşlarının konsorsiyumuyla hayata geçirilen “HALO” isimli sistemin, çapraz medya ölçümünde test aşamaları hızlandı. 2024 sonunda İngiltere’nin Reklamverenler Derneği ISBA’nın Orijin adlı projesinden ilk resmî verilerin alınması hedefleniyor. Ardından da ABD Ulusal Reklamverenler Derneği’nin (ANA) öncülük ettiği sistemden veriler gelecek. Bugün kuruluşuna, tüm paydaşlarımızla beraber şahitlik ettiğimiz Medya Ölçüm Konseyi’nin çalışmaya başlaması ile, en hızlı ilerleme kaydeden ülkelerden biri Türkiye olmalıdır. Medya Ölçüm Konseyi ile nevi şahsına münhasır bir Türkiye projesini hep birlikte hayata geçirmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”


İmza töreninde konuşan RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler ise şunları söyledi; “Radyo ve televizyon yayıncılığını düzenleyen ve denetleyen kamu otoritesi olarak sahip olunan saygınlık, güvenilirlik ve şeffaflığı sürekli kılmak, yeni iletişim teknolojilerini sektöre kazandırmak misyonu ile “Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. RTÜK olarak ölçüm faaliyetlerinin, kamusal sorumluluk anlayışı kapsamında, geçerlilik, güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, veri gizliliği, güncellik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik esaslarına göre gerçekleştirilmesi üzerinde hassasiyetle durmaktayız. Ülkemizdeki medya izleme ve araştırma metotlarında standart oluşturmak, yapılan araştırmaları ve ölçümleri geliştirmek, güncel hale getirmek ve sektör ihtiyaçlarına göre yeni yöntemler önermek üzere kurulan Medya Ölçüm Konseyi’nin sektöre büyük katkı sağlayacağı inancındayız.”


Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber Medya Ölçüm Konseyinin kurulmasının sektör için yaratacağı faydaya değindi: “2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen Reklam Konseylerinde alınan kararlar doğrultusunda dijital mecraları da kapsayacak şekilde medya ölçümlemelerinin tek çatı altında yapılmasına yönelik çalışmaların geldiği noktanın, tüketicilerimiz ve reklam sektörü için mutluluk verici olduğu kanaatindeyim. 2023 yılında 140 Milyar TL olarak ölçülen ve 2024 yılında da 200 Milyar TL‘yi aşması beklenen medya ve reklam yatırımları, oluşturulan bu yapı ile umarız ki çok daha yukarı seviyelere gelecektir. Bakanlığımızca yürütülen çalışmalarla tüketicilerimizin doğru ve dürüst reklamlar ile karşılaşmaları sağlanırken aynı zamanda ülkemizde medya ölçümleri yapan kurumların sayısının artması için çalışan ve kurulacak yeni şirket veya meslek örgütlerinin önünü açan, araştırmaları ile dünya standartlarına ulaşması amacıyla çalışmalar yapan, ölçüm ve araştırma verilerinin sektör lehine etkili bir şekilde kullanılabilmesi için sektöre yönelik eğitim çalışmaları yürüten ‘Medya Ölçüm Konseyi’ ile de ülke ekonomisine pozitif katkı sağlanacağını düşünüyoruz.”

Comments


bottom of page