top of page

Akbank’tan “Türkiye’nin En Geniş Kapsamlı Sürdürülebilir Finans Çerçevesi”


Akbank, sürdürülebilir finans faaliyetlerindeki mevcut uygulamalarını, uluslararası finans kuruluşları, yatırımcılar ve güncel market beklentilerine paralel olarak, sürdürülebilirlik trendleri çerçevesinde geliştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Akbank, sürdürülebilir finans alanındaki ölçüt ve yöntemlerin tanımlanmasında bir temel görevi gören Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ni güncelledi.

Yeni Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile Akbank, 2023 LMA (Loan Market Association) prensiplerine uyumlu yeşil ve sosyal krediler sağlamaya ve ICMA (International Capital Market Association) prensipleri doğrultusunda yeşil, sosyal ve sürdürülebilir tahvil ihraç etmeye devam edecek.


Bu güncelleme ile birlikte sürdürülebilir finansman alanındaki çalışmalarına ivme kattıklarını dile getiren Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdürü Yardımcısı Levent Çelebioğlu; “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ele aldığı küresel problemlerle mücadele kapsamında, çevresel ve sosyal pozitif etkileri olan projelerin finansmanını, toplam finansman payımız içerisinde artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda hızla gelişen sürdürülebilir finans gündeminde son gelişmeleri takip ederek yeni fırsat alanları yaratmaya devam ediyoruz. Yeşil, mavi ve sosyal projelerde yeni tematik alanlara sahip çerçevemiz ile mevcut ürün portföyümüzü güçlendirmeyi; Kurumsal, Ticari ve KOBİ müşterilerimizin yeşil dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, emisyon azaltım ve iklim adaptasyon finansmanı ile dönüşüm finansmanına da daha kapsamlı şekilde odaklanacağız.

Bunlara ilave olarak, istihdam yaratmayı, cinsiyet ve fırsat eşitliği sağlamayı ve özellikle deprem bölgesini yeniden kalkındırmayı amaçlayan sosyal finansman modellerini hızlandıracağız. Güncel çerçevemiz altında imzaladığımız sosyal temalı sendikasyon kredimiz depremden etkilenen müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacak. Bankacılık sektöründe sürdürülebilir finans alanında somut hedef veren ilk mevduat bankası olarak 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlama çalışmalarımızı yeni çerçevemiz altında güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Bankaların yeşil ve sosyal projelerin finansmanındaki rolünün öneminin bilincinde olan Akbank, AB Taksonomi Yönetmeliği’ne de atıflar içeren güncellenmiş Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi ile sektörde öncü olarak yer alarak AB Taksonomi Yönetmeliği ile belirlenen yatırım kriterlerini karar verme mekanizmalarına aşamalı olarak dahil etmeyi ve ulusal taksonomi geliştirme sürecine aktif olarak destek vermeye devam etmeyi amaçlıyor.

Comments


bottom of page