top of page

Akçansa 2022 Entegre Faaliyet Raporunu Yayınladı


Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa ilk Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı. ‘Yansımalar’ temasıyla yayınlanan rapor, Akçansa’nın sürdürülebilirlik vizyonuyla; çevre, toplumsal kalkınma, gelecek stratejileri ile finansal ve finansal olmayan performansını geniş bir yelpazede ortaya koyuyor.


2010 yılından bu yana sürdürülebilirlik performansını tüm paydaşlarıyla uluslararası standartlarda paylaşan Akçansa, ilk entegre faaliyet raporunu yayınladı.

Şirket, 2022 yılı finansal ve finansal olmayan performansının çok boyutlu bir değerlendirmesi niteliğindeki ilk entegre faaliyet raporunda faaliyetlerini ve gelecek stratejilerini bütünsel bir bakış açısıyla ele alıyor.


Şirket rapor kapsamında paylaştığı çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact- UNGC) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni de (Women Empowerment Principles - WEPs) destekliyor. Şirket altı sermaye ögesi kapsamında yarattığı değeri ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na olan katkılarını ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’, ‘Çevresel Ayak İzinin Azaltılması’, ‘İnovasyon ve Dijitalleşme’, ‘Döngüsel Ekonomi’, ‘İyi Bir Komşu Olma’ ve ‘İnsan, Uyum ve Şeffaflık’ başlıkları altında detaylı olarak paylaşıyor.


Raporda tüm paydaş gruplarının katılımıyla belirlenen öncelikli konu başlıklarına ait performans sonuçlarına yer veriliyor. Öncelikli konularını daha konsolide bir yapıya taşıyarak 18 başlık altında toplayan Akçansa, bu süreçte Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu’nun (EFRAG), şirketlerin çifte önemlilik matrisi oluşturmalarına yönelik hazırladığı dokümanından faydalandı. Yedi ayrı paydaş grubu ile yürütülen çalışmada operasyonları kapsamında çevreye ve topluma olan etkilerinin büyüklüğünü belirleyen şirket, üst yönetim kadrosu ile gerçekleştirdiği odak grup çalışmaları ile de öncelikli konularının iş süreçlerine etkisini inceledi.


Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz şunları söyledi; “Bu yıl ilk kez yayınladığımız entegre faaliyet raporumuz ile finansal sonuçlarımızın yanında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında gösterdiğimiz performansımızı yarattığımız değer ölçeğinde kamuoyu ile paylaşıyoruz. Etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz küresel iklim krizi ile mücadelede attığımız adımları ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen örnek uygulamalarımızı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezinde tutuyor, gelecek planlarımızı bu yönde kurguluyoruz. Sürdürülebilirlik gibi çok boyutlu bir konuyu kapsayıcı bir yaklaşımla ele alıyor; geniş yelpazede insan ve toplum hayatına sürdürülebilir katkı sağlama prensibiyle çalışmaya gayret gösteriyoruz. İlk entegre faaliyet raporumuz 2022 yılındaki çalışmalarımızın, gelecek rotamızın ve paydaşlarımızla birlikte yarattığımız değerin yansıması yönüyle öne çıkıyor”.


Akçansa’nın ilk entegre faaliyet raporuna buradan ulaşılabilir.


Comments


bottom of page