top of page

Üniversite öğrencilerinin iş hayatından beklentileri


Şirketlerin yenilikçi dijital ürünler tasarlamaları için inovatif fikirlerin doğru adımlarla hayata geçmesi ve global olarak ticarileşmesini sağlayan GOOINN, her yıl hazırladığı 2022 Türkiye İnovasyon Raporu kapsamında, Türkiye’de okuyan 15 farklı şehirde yaşayan üniversite lisans öğrencilerinin işyeri beklentilerini inceledi.


Kurumsal şirket ya da Startup! Gençler için aynı önemde

Öğrencilerin, %39’u kurumsal bir şirkette çalışmak isterken, Startup bir şirkette çalışmak isteyen öğrenciler de %38 oranında aynı öneme sahip. Kendi işini yapmak isteyen öğrenciler ise katılımcıların %15’lik bir kesimini oluştururken, STK ve kamuda çalışmak isteyen öğrenciler ise çok az bir oranda. Kurumsal bir şirkette çalışmayı, kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha çok tercih ediyor. STK ve KOBİ’de çalışmak isteyenleri sadece kız öğrenciler oluştururken, Kamuda çalışmak isteyenleri ise erkek öğrenciler oluşturuyor. Startup bir şirkette çalışmak isteyen ve kendi işini yapmak isteyen erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre daha fazla. 4. sınıfta okuyan öğrenciler daha çok kurumsal ve startup şirketlerde çalışmayı tercih ederken, 2. sınıfta okuyan öğrenciler diğer sınıflarda okuyan öğrencilere göre kendi işini yapmayı daha çok istiyor.“Fikirler açıkça tartışılabilsin”

Öğrencilerin çalışmak istedikleri şirketlerde olmazsa olmaz olarak baktıkları özelliklerin başında “şirket içerisinde fikirlerin açıkça beyan edilebilmesi ve fikirlerin tartışılabileceği bir ortamın olması” geliyor. Öğrencilerin %44’ü bu özelliğin şart olması gerektiğini belirtirken, %23’ü çalışanların kariyer yolunda ilerlemesinde destek verilmesinin şirketlerde olması gereken en önemli özellik olarak belirtiyorlar. Ayrıca, global bir çalışma ortamının bulunması ve bireysel olarak çalışanlara önem verilmesi de önemli özellikler olarak vurgulanıyor. Kız öğrenciler açısından “çalışanların kariyer yolunda ilerlemesinde destek verilmesi” erkek öğrencilere göre çok daha önemli.


“Takım çalışması yapılsın”

Ankete katılan öğrencilerin büyük bir kısmı takım bazlı işletme yapısını tercih etmektedir. İkinci sırada fonksiyonel yapıya sahip olan işletmeleri tercih edilirken, üçüncü sırada birim/departman/hiyerarşik bazlı işletmeleri tercih ediliyor. Öğrencilerin okudukları bölüm kırılımında işletme yapısı tercihleri incelendiğinde ise Mühendislik öğrencilerinin fonksiyonel yapı haricinde diğer tüm yapıları daha fazla tercih ettiği görülüyor. Fonksiyonel yapıyı en fazla tercih eden öğrenciler işletme/iktisat/ekonomi okuyan öğrenciler. Güzel Sanatlarda okuyan öğrenciler sadece fonksiyonel ve takım bazlı işletme yapısını tercih ediyor. Tıp/Eczacılık bölümünde okuyan öğrenciler ise sadece takım bazlı işletme yapısını tercih ederken Hukuk bölümünde okuyan öğrencilerin birim/departman bazlı/hiyerarşik yapıdaki işletmeleri tercih ettiği görülüyor. Sosyal bilimlerde okuyan öğrenciler matris yapıdaki işletmeler haricinde tüm işletme yapılarını, Temel bilimlerde okuyanlar ise yatay ve fonksiyonel yapıdaki işletmeleri tercih ediyor.


“İnovasyon faaliyetlerine önem verilsin”

Öğrencilerin %45’i bir firmanın inovasyon faaliyetlerine önem vermesinin şirket seçimlerinde önemli bir özellik olduğunu söylüyor. Şirketin inovasyon faaliyetleri öğrencilerin %37’sini çok etkilerken, %16’sının konuyla ilgili bir fikri bulunmuyor.


Gençler, birden fazla işyerinde eş zamanlı olarak çalışmak istiyorlar

Öğrencilerin %38’i ilgi duyduğu alan ile ilgili birden fazla organizasyonda çalışmanın kendileri için en uygun çalışma modeli olduğunu belirtiyor. %23’lük bir kesim okuduğu bölüm ile ilgili tek bir organizasyonda çalışmanın (özel şirket, girişim, kamu, STK) onlar için uygun olduğunu ifade ediyor. %21’lik bir öğrenci grubu ise okuduğu bölüm ile ilgili birden fazla organizasyonda eş zamanlı çalışmayı tercih ederken, %19’luk bir orana sahip olan öğrenci grubu ise ilgi duyduğu alan ile ilgili tek bir kurumda çalışmanın en uygun olacağını belirtiyor.Kendi işini yapmak isteyen öğrenciler ağırlıklı olarak İşletme ve Ekonomi bölümünden

Kendi işini yapmak isteyen öğrenciler içerisinde en fazla işletme, iktisat ve ekonomi alanlarında okuyan öğrenciler mevcut. Kurumsal ve Startup şirketlerde çalışmak isteyen öğrencilerin çoğu ise mühendislik bölümünde okumakta. Kamuda çalışmak isteyen öğrenciler işletme, iktisat, ekonomi ve hukuk okurken; STK’da çalışmak isteyenler sosyal bilimler ve mühendislik bölümü okumakta. KOBİ’de çalışmak isteyen öğrenciler ise işletme, iktisat, ekonomi ve mühendislik bölümünde okuyor. Güzel sanatlarda okuyan öğrenciler kurumsal ve startup şirketleri tercih ediyor.


Sayısal bölüm okuyanlar hibrid, sözel bölüm okuyanlar ofis içi modelde çalışmaya daha yatkın

Öğrencilerin büyük bir bölümü hybrid model ile şirketlerde çalışmak istediklerini belirtiyor. Hybrid model ile çalışmayı tercih edenler en çok mühendislik bölümünde okuyan öğrencilerken, Ofis içi çalışma modelini en çok işletme, iktisat ve ekonomi bölümünde okuyan öğrenciler tercih ediyor. Tıp ve eczacılık bölümünde okuyan öğrenciler hybrid model ile çalışmak isterken güzel sanatlarda ve temel bilimlerde okuyan öğrenciler hybrid ve ofis içi çalışma modelini istiyor.


Comments


bottom of page